Várhatóan hónapokon belül megjelenik az egységes vadkárfelmérési útmutató, amely új alapokra helyezi majd a vadkár felmérését. Az útmutató alkalmazásával javulhat a földhasználók és vadgazdálkodók közötti viszony, és csökkenhet az elmúlt két évtizedben szinte folyamatosan növekvő tendenciát mutató vadkár – tájékoztatott Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

A vad túlszaporodása miatt az utóbbi két évtizedben szinte folyamatosan növekedett a térített vadkár, ez tavaly megközelítette a 2,6 milliárd forintot. Ennek negyede egyetlen megyében, Somogyban realizálódott, ezt Zala és Baranya megye követte a sorban, 13-13 %-kal. Az országos vadkár több mint fele tehát három megyében koncentrálódik – mondta Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke a SEFAG Zrt. és a Syngenta 2018. június 28-án rendezett konferenciáján, Zselickisfaludban.

A vadkár kérdéskörét a 2015-ben elfogadott új vadászati törvény új alapokra helyezi. Ennek legfontosabb elemeként a jogszabály rögzíti: a vadállomány nemzeti értékünk és a természetes életközösségek része, megjelenése nem tekinthető rendellenességnek a mező- és erdőgazdasági területeken. Ezzel együtt az ágazati szereplőkkel, illetve az ágazat irányításában közreműködő szervezetekkel karöltve továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a vadkárok korrekt felmérésére és kezelésére. Ehhez jó kiindulási alapot jelentett és jelent a jövőben is a NAK és az Országos Magyar Vadászkamara közötti párbeszéd és aktív együttműködés – hangsúlyozta a NAK elnöke.

A vadkár felmérése téren komoly előrelépést jelent majd a vadászati szervezetek, illetve a kapcsolódó szakterületek tudományos műhelyei által kialakítás alatt álló egységes vadkárfelmérési útmutató. Ez négy pillére épül majd: a körülmények tisztázására, a terepi szemlére, a pénzügyi értékelésre és a szakvélemény készítésére. A szakértők arra törekedtek, hogy az útmutató szakmai konszenzuson alapuljon, egyszerű, teljes körű, gyakorlatias legyen, alkalmazása a lehető legrövidebb és legkorrektebb kárrendezési eljárást biztosítson. Fontos cél volt még, hogy olcsó végrehajtású eljárást tegyen lehetővé, a vadkár mértékének megállapítása objektív legyen, a felmérés a kár megállapításában résztvevő személyek szubjektivitásától mentes, ellenőrizhető és azonos végeredményt adjon. Az útmutató alkalmazásával a földhasználók és vadgazdálkodók közötti viszony javulhat, a közöttük vadkármegelőzésben és elhárításban az együttműködés növekedhet, és így a tényleges vadkár csökkenhet – emelte ki Győrffy Balázs. (NAK)