Elindult „A helyi identitás és kohézió erősítése” című (TOP-5.3.1-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében hamarosan megjelenő felhívásra helyi önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, egyházak, civil szervezetek és a nonprofit szervezetek jelentkezhetnek a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését célzó projektekkel.

Indoklás

Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében – olvasható a felhívásban.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 21-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Keretösszeg

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14,798 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Mire lehet pályázni?

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek („közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása”) támogathatóak önállóan:

  1. A település, településrész, térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó akciók, közösségi tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása: (a) közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása; (b) programok, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, kulturális szervezetek bevonásával; (c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése; (d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése.
  2. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele a közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények együttműködésével.
  3. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok közül az alábbiaknak a 2. (d) pont szerinti részvételi fórumok keretei között megvalósuló közösségi keretek között áttekintése és amennyiben releváns, megújítása: (a) helyi esélyegyenlőségi program, (b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. § szakasza szerinti közművelődési rendelet.
  4. Tájékoztató közösségi információs pont kialakítása (infrastruktúra-fejlesztés nélkül).
  5. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása érdekében: (a) képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok, szakemberek és a település vezetői (polgármester, képviselő-testületi tagok), valamint a közigazgatásban dolgozók számára; (b) a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok, szakemberek és a település vezetőinek közös részvételével megvalósuló belföldi tanulmányutak, belföldi tapasztalatcsere.
  6. Intézményi, ágazati együttműködések kialakítása, fejlesztése: (a) a közösségfejlesztési folyamatban, a közösségek fejlesztésében érintett kulturális, szociális, köznevelési, ifjúsági intézmények, civil és egyházi szervezetek együttműködési rendszerének kialakítása, működtetése; (b) a térségben, településen, településrészen működő intézmények együttműködési rendszerének működtetése.