A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében elindult a „Zöld város kialakítása” című (TOP-2.1.2-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhívásra olyan helyi önkormányzatok jelentkezhetnek, amelyek városrehabilitációs tevékenységeiket környezettudatos módon tervezik megvalósítani. A felhívástervezet szerint a cél

 • a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, sokszor használaton kívüli, de akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújítása, valamint
 • az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, ami a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 22-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 11,152 milliárd forint. (A teljes keretösszeg becsült támogatástartalma 10,594 milliárd forint.) A forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A felhívásra (nem megyei jogú) városi jogállású település helyi önkormányzatai nyújthatnak be pályázatot; konzorciumi tagként csatlakozhat még

 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv,
 • helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv;
 • önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság;
 • egyesület;
 • egyházi jogi személy;
 • alapítvány;
 • közalapítvány;
 • többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság;
 • egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet;
 • egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet;
 • országos közút területén megvalósuló útépítési, útfelújítási munkálatok esetében a jogszabályban meghatározott építtető (MK NZrt, NIF Zrt.).

További részletek az alább letölthető felhívástervezetben.

Attachments