2015 III. negyedévében a mobiltelefon-előfizetések száma meghaladta a 11,8 milliót; a mobilhálózat adatforgalma 73 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az internet-előfizetések száma a negyedév végén meghaladta a 7,9 milliót, ennek kétharmada mobilinternet-előfizetés volt – tájékoztatott a KSH.

Távközlés

2015. III. negyedév végén a mobiltelefon-előfizetések száma 11,8 millió volt, az állomány egy év alatt 208 ezerrel (1,8 százalékkal) bővült. Az előfizetők száma annak ellenére emelkedik, hogy a mobilpiac egyre inkább telítettebb. A szolgáltatók közötti éles versenyt bizonyítja, hogy a szolgáltatók már nem csak az új ügyfelekre, hanem a versenytársak előfizetőinek megszerzésére is törekszenek. A teljes állományon belül a havidíjas előfizetések száma tovább emelkedett, 2015. III. negyedév végén meghaladta a 6,7 milliót, ez 6,4 százalékkal több, mint 2014 azonos időszakában. Ezzel szemben a feltöltőkártyás előfizetések száma 194 ezerrel, aránya pedig 2,4 százalékponttal csökkent. A havidíjas előfizetések egyre nagyobb mértékű aránya azzal magyarázható, hogy az új ügyfelek mellett a feltöltőkártyások egy része is átvált szerződéses csomagra, mivel a havidíjas előfizetések percdíjai sok esetben alacsonyabbak és adatforgalmat is biztosítanak az ügyfelek számára.

A kombinált szolgáltatáscsomagok és a havidíjas előfizetések elterjedésével a mobiladat-előfizetések száma is folyamatosan emelkedik. Az adatforgalom 2014 III. negyedévéhez képest 73 százalékkal növekedett, meghaladta a 14,8 ezer terabyte-ot. Az összes adatforgalom 53 százaléka 3G/UMTS rendszeren történő internetezésből származott. Az adatforgalom folyamatos növekedése a hálózati infrastruktúra fejlődésének és az internetképes hordozható technológiai eszközök elterjedésének az eredménye.

Egy év alatt a küldött SMS-ek száma 3,4, az MMS-eké 9,7 százalékkal csökkent, ami az okostelefonokon mobilinternettel használható, helyettesítő alkalmazások elterjedésével függ össze.

2015 III. negyedévében a mobilhálózatból közel 2,1 milliárd hívást kezdeményeztek, ez 1,1 százalékkal több az egy évvel korábbinál, míg a mobiltelefonálással töltött összes percidő 7,1 százalékkal bővült (5,1 milliárd perc). A más hálózatokba történt hívások időtartama éves szinten 13, a saját hálózatba irányuló hívásoké 3,2 százalékkal növekedett. (Az elmúlt negyedévhez képest a legnagyobb részarányt [59 százalék] képviselő saját hálózatba irányuló hívások időtartama 1,2, a más mobilhálózatokba történt hívásoké pedig 0,6 százalékkal csökkent).

2015 III. negyedévében a mobilhálózatból indított hívások percideje közül a nemzetközi hívások percideje növekedett a legnagyobb mértékben (24 százalékkal). Az egy mobil-előfizetésre jutó beszélgetések száma (177 darab) kismértékben csökkent az előző év III. negyedévéhez képest. Egy előfizetésre július–szeptemberben átlagosan 435 percnyi beszélgetés jutott, ez naponta átlagosan 4,7 perc telefonálásnak felelt meg.

A vezetékes fővonalak száma 2015. III. negyedév végén 3 millió 71 ezer darab volt, 2,1 százalékkal több az előző év azonos időszakinál. Az ISDN-vonalak száma (350 ezer darab) 5,4 százalékkal csökkent egy év alatt. A VoIP hangcsatornák (kábeltelevíziós, illetve szélessávon megvalósuló helyhez kötött telefonszolgáltatás) száma ugyanakkor 11 százalékkal emelkedett, a vezetékes vonalszámon belüli részarányuk pedig – az egy évvel korábbihoz képest 4 százalékpontot növekedve – meghaladta az 50 százalékot. A III. negyed- év végén a száz lakosra jutó vezetékes fővonalak száma 31 darab volt.

A bekapcsolt vezetékes fővonalak 82 százaléka egyéni fővonal, 17 százaléka üzleti fővonal volt. Az összes bekapcsolt fővonal alig több mint 1,0 százaléka volt nyilvános és egyéb fővonal.

A vezetékes hálózatból indított hívások száma 11, időtartama pedig 4,8 százalékkal csökkent 2014 III. negyedévéhez képest. A beszélgetések összesített idejének több mint harmada VoIP-alapú volt. A VoIP-típusú hívások részaránya az összes híváson belül 2,7 százalékponttal növekedett egy év alatt.

A vezetékes hívások 72 százalékát egyéni fővonalról, 27 százalékát pedig üzleti előfizetők indították. A vezetékes telefonálással töltött percidő 87 százaléka egyéni, 13 százaléka üzleti hívás volt. Az egyéni előfizetők által indított hívások átlagos ideje (5,0 perc) 3,1 perccel meghaladta az üzleti fővonalról kezdeményezett beszélgetések időtartamát.

A gyakran díjmentes hálózaton belüli beszélgetést és jelentős ingyenes idősávot is tartalmazó csomagok elterjedése következtében az előfizetők kevesebbszer, de hosszabb ideig beszélgettek vezetékes telefonról (4,2 perc), mint mobiltelefonról (2,5 perc). 2015. III. negyedévben az egy vonalra jutó beszélgetések száma (internethívások nélkül) 82 darab volt, 12-vel kevesebb, mint egy évvel korábban. A telefonbeszélgetésre fordított idő több mint egy hatodát tették ki a vezetékes telefonról indított hívások.

2015. III. negyedévben az előzetes adatok alapján a megfigyelt távközlési szolgáltatók (internet, kábeltelevízió, telefon) távközlési tevékenységéből származó nettó árbevétele (212,3 milliárd forint) folyó áron 2,7 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál (206,7 milliárd forint). A vezetékes szolgáltatásból származó nettó árbevétel-növekedés főként a hálózatfejlesztéseknek és a szolgáltatók által kínált kombinált csomagok népszerűbbé válásával magyarázható. A mobiltávközlési szolgáltatásból származó árbevétel az előző évhez képest emelkedett, ami – az alacsony bázis mellett – az új piaci szereplők megjelenésével függ össze.

Internet

Az internetpiac dinamikus bővülése folytatódott, az előfizetések száma 2015. III. negyedév végén meghaladta a 7,9 milliót, ami 12 százalékkal több a 2014 azonos időszakinál. A piac koncentráltsága magas, az előfizetések több mint 95 százaléka mindössze 10 szolgáltatóhoz tartozik. A vizsgált időszakban az internet-előfizetések 81 százaléka volt egyéni, 19 százaléka üzleti, ez az előző év azonos időszakához viszonyítva nem változott.

Az elmúlt negyedévek lendületes fejlődését a szolgáltatók technológiai változásokhoz való gyors alkalmazkodása és a folyamatos árverseny magyarázza. 2015 III. negyedévében a vezeték nélküli szegmens – ezen belül a legnagyobb arányú, egyre inkább megfizethető mobilinternet is – 16 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Az összes internet-előfizetés kétharmada mobilinternet volt, részaránya egy év alatt 2,2 százalékponttal nőtt.

2015. III. negyedévben az előfizetők vezetékes interneten keresztüli letöltési forgalma (280 ezer terabyte) 33, a feltöltési forgalma (131 ezer terabyte) pedig 7,0 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A mobilinternet adatforgalma 11,2 ezer terabyte volt, 38 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az előfizetések 30 százaléka a 2 Mbit/s alatti, 27 százaléka pedig a 10 és 30 Mbit/s közötti garantált sávszélességi tartományba tartozott 2015 III. negyedévében. A kiemelkedően gyors sebességet biztosító tartományokba (30–100 Mbit/s és afeletti tartományokba) az előfizetések 16 százaléka tartozott.

KSH