A héten az Európai Parlament több szakbizottsága is megfogalmazza véleményét a 2017-es büdzsé tervezetéről, a költségvetési szakbizottság pedig a tanács már korábban megfogalmazott álláspontjáról szavaz.

A költségvetési szakbizottság feladata, hogy kidolgozza az EP álláspontját az uniós költségvetésről, viszont a részletekről és a különböző szakterületekre vonatkozó kiadástervezetről az illetékes szakbizottságok is véleményt mondanak.

Közülük tizenegy ezen a héten dönt a költségvetés tervezetéhez fűzött módosító javaslatairól, az EP plenáris ülése pedig várhatóan október 26-án szavazhat a költségvetésről.

Az éves költségvetésre mindig az Európai Bizottság tesz javaslatot, majd a parlament és a tagállamok tárgyalnak róla, mivel a tanács általában alacsonyabb összegeket javasol, mint az EP. Ezt követően a két félnek 21 napja van megállapodni a végleges számokról. Ha ez sikerül, akkor november végére megszületik a következő évi költségvetés.

A költségvetési eljárás lépései

  • A költségvetési tervezet. Az uniós intézmények minden év július 1-jéig kidolgozzák a költségvetési tervezettel kapcsolatos előirányzataikat. A bizottság ezeket a becsléseket egységbe foglalja, kidolgozza az éves költségvetési tervezetet, amelyet legkésőbb szeptember 1-ig a parlament és a tanács elé terjeszt.
  • A tanács álláspontja. A tanács elfogadja a költségvetési tervezetről kialakított álláspontját, majd az azt alátámasztó indokolásokkal együtt legkésőbb október 1-jéig továbbítja a parlamentnek. Mindeközben a költségvetési tervezetet a parlamenti szakbizottságok is megvitatják, és véleményüket a parlament álláspontjának kialakításáért felelős költségvetési szakbizottság elé terjesztik.
  • A parlament álláspontja. A parlamentnek 42 nap áll rendelkezésére, hogy vagy jóváhagyja a tanács álláspontját, vagy – a képviselők abszolút többsége támogatásával – módosítsa azt. A képviselők általában az októberi plenáris ülésen szavaznak a költségvetési szakbizottság által kidolgozott álláspontról és az előterjesztett módosításokról. Ha a parlament elfogadja a tanács álláspontját, vagy nem készít saját álláspontot, a költségvetés elfogadottnak minősül. A parlament azonban általában módosításokat fogad el, a módosított szöveget pedig továbbítja a tanácsnak. Ebben az esetben a parlament elnöke összehívja az egyeztetőbizottságot. Amennyiben a tanács tíz napon belül arról tájékoztatja a parlamentet, hogy az összes módosítást elfogadta, az egyeztetőbizottság nem ül össze.
  • Egyeztetés. Az Európai Tanács képviselőiből és az Európai Parlament azonos számú képviselőjéből álló egyeztetőbizottságnak 21 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodjon a közös szövegtervezetről.
  • Elfogadás. Ha az egyeztetőbizottságnak sikerül közös szövegtervezetben megállapodnia, a parlamentnek és a tanácsnak 14 napja van, hogy azt jóváhagyja. A parlament elnöke aláírja a költségvetést, és bejelenti annak végleges elfogadását. Amennyiben az egyeztető eljárás sikertelen, vagy ha a közös szövegtervezetet a parlament elutasítja, a bizottság új költségvetési tervezetet terjeszt elő. Ha a közös szövegtervezetet a tanács elutasítja, a parlament még határozhat úgy, hogy elfogadja.

A 2017-es büdzsé számai

A jövő évben a bizottság tervei szerint a kötelezettségvállalások összege 157,7 milliárd euró lenne, a kifizetésekre pedig 134,9 milliárd eurót különítenének el.

A kötelezettségvállalások szerződéses kötelezettségek, amelyek több éven át is futhatnak, míg a kifizetések az adott 12 hónapos időszakra előirányzott tényleges kiadások.

A 2017-ben történő kötelezettségvállalások összege a tanács javaslata szerint 1,3 milliárd euróval, a kifizetések összege pedig 1,1 milliárd euróval kevesebb lenne annál, mint amit az Európai Bizottság javasolt.

A parlament október végén szavaz álláspontjáról, az EP-képviselők véleménye szerint a jövő évi költségvetés prioritása a menekültválság megoldása és a gazdasági problémák orvoslása kell, hogy legyen.

Hosszú távú tervezés

A hosszú távú uniós költségvetés meghatározza, hogy 2014–2020 között mennyi pénzt költsön az EU agrárpolitikára, a szegényebb régiók támogatására vagy éppen külpolitikára. Amikor az EP 2013-ban jóváhagyta ezt a pénzügyi keretet, azt is elérte, hogy a ciklus félidejénél felülvizsgálják a költségvetést. Ez pedig elérkezett, így a vizsgálatok eredménye hatással lehet a 2017-es büdzsé tervezésére is.