A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programjának keretében megjelent a „Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása” című (GINOP-1.3.3-16) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint, a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A kormány 16–24 támogatott kérelemmel számol, egy pályázó 300 millió és 1 milliárd forint közötti támogatást kaphat.

Kihasználatlan növekedési lehetőségek

A magyar gazdaság szereplőinek a világgazdasághoz való kötődését erősíteni sok esetben csak a Magyarországon letelepedett külföldi érdekeltségű vállalatok részére folytatott beszállítói tevékenység fejlesztésével és bővítésével lehetséges. A beszállítói integrátorok által nyújtott növekedési lehetőségek kihasználtságának foka jelenleg nem elégséges – olvasható a felhívásban. Főleg a nemzetközi piacokon a kkv-k gyakran nem képesek önállóan megjelenni, sőt, gyakran kiszorulnak onnan. Azonban, amikor sikerül nagyvállalatokkal nem versenyző kapcsolatokat kiépíteniük, akkor ez a helyzet megváltozhat. Az ilyen esetekben a beszállítói integrátor növekedési lehetőséget jelent, felvállalja a technológia beszerzését, biztosítja a technológiai transzfert, a know-how-t, finanszírozást, míg a kkv piachoz és növekedési lehetőséghez jut. Ezeknek a beszállítói értékláncoknak a megfelelő kialakítása Magyarországon elmarad a kívánatostól.

A nemzetközi piacokon történő megjelenéshez szükséges célzottan a nagyvállalat-kkv együttműködésben megvalósuló beruházások támogatása, hiszen ezek teremtik meg a piacot és a technológiai „spillover” hatást a kkv számára. A beszállítói kapcsolatok értékláncok mentén jönnek létre. A Felhívás célja a beszállító kkv-k támogatása annak érdekében, hogy elősegítsük az értékláncba történő belépésüket és beszállítói pozíciójuk elmélyülését. A kkv-k részvételével megvalósuló értékláncok megerősítéséhez szükséges a beszállítói integrátorok támogatása is, mivel ők biztosítják a kkv-k know-how-hoz, technológiához jutását, támogatni tudják a kkv-knál a szükséges kompetenciák kialakítását, fejlesztését, valamint elősegítik a beszállítóik piacra lépését. Ennek érdekében a beszállítói lánc különböző szintjein álló szereplők (integrátor és beszállító kkv-k) konzorciumai részesülhetnek támogatásban.

Kik pályázhatnak?

Támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség; a beszállítói integrátor a beszállító kkv-tagokkal közösen megvalósuló projekttel nyújthat be támogatási kérelmet.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Nagyvállalkozás csak a beszállítói integrátor minőségében támogatható; beszállítóként és leendő beszállítóként kizárólag azon vállalkozások támogathatók, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek.