Mi történik akkor, ha a kikölcsönzött kerékpárt nem sikerül határidőben visszavinni? Ha a bicikli rögzítése nem megfelelően történt meg? Felszámolhat-e a közlekedési társaság ilyen esetben használati díjat?

A Budapesti Békéltető Testületnél lévő ügyekben a fogyasztók többször tették fel a fenti kérdéseket, ami jól mutatja, hogy nincsenek tisztában azzal, mit tehetnek vagy nem tehetnek meg, ha probléma adódik – számol be a Jogi Fórum.

Az egyik esetben a fogyasztó kérelme szerint a barátaival 4 kerékpárt vettek ki a Gárdonyi téren, melyeket a kölcsönzési határidő lejárta előtt 15 perccel a Szent Gellért téren leraktak. 3 kerékpárral nem volt gond, de az egyik visszaadását valamiért nem érzékelte a rendszer. Ezután a fogyasztó még aznap éjszaka tudott biciklit kölcsönözni, de már másnap nem. Ekkor betelefonált a BKK központjába és ott arról tájékoztatták, hogy az egyik kollégájuk vette észre, hogy a rendszer nem fogadta el a kerékpár visszaadását, így 29.500,- Ft összegű túl használati díj keletkezett. A Mol Bubi honlapján is előterjesztette kifogását, mert álláspontja szerint nem jogos a vállalkozás igénye, hiszen a kerékpár visszaadását a szokott módon végezte el. Mivel a túl használati díj levonása miatt a Mol Bubi kártyáján lévő egyenlege lemerült, erről a vállalkozás honlapja szerint kellett volna tájékoztatást kapnia. A vállalkozás szerint a jelzett bicikli több órán át lezáratlanul állt és azt bárki elvihette volna, ezért az igényük jogos, mert felhasználói hiba miatt történt a túl használat.

A másik hasonló ügyben a fogyasztó kérelme szerint az egyik este a Döbrentei téri BUBI állomáson az Extra támasznál letették a barátjával a 2 biciklit, de a megfelelően lerakott bicikliket nem fogadta el az állomás. Másnap reggel 8:45 órakor észlelte a BUBI egyik embere a hibát. Fentiek miatt kerékpáronként 25.500,- Ft büntetést szabott ki rájuk a BKK Zrt. Ezt méltánytalannak tartották, mivel a 2 kerékpár nem tűnt el és nem is használták 10 órán keresztül, tehát a vállalkozásnak nem keletkezett kára emiatt. A dokkolók ugyan le voltak takarva, de nem volt egyértelmű tájékoztatás arról, hogy aznap nem működik ez a Bubi állomás. A vállalkozás álláspontja szerint az előre meghirdetett rendezvények miatt a Döbrentei téri BUBI állomás aznap le volt zárva, erről időben értesítették a fogyasztókat a facebook oldalukon, és a terminálokon is, a dokkoló állásokat lefedték és a molbubi.bkk.hu honlapon az állomás piktogramja 0 elérhető biciklit mutatott. Emiatt jogos a kirótt büntetés, így a fogyasztói kérelem nem megalapozott. Mindkét esetben a békéltető testületi eljárásban a vállalkozás méltányos ajánlata alapján egyezség született.

Ezekben az esetekben olyan speciális fogyasztói szerződésről van szó, amikor a fogyasztó a BKK Zrt-vel köt az Általános Szerződési Feltételek mellett bérleti szerződést a közbringa kölcsönzésére. A MOL Bubi közbringarendszert jeggyel vagy bérlettel lehet igénybe venni. A honlapon történő tájékoztatás szerint létezik 24 órás, 72 órás vagy heti jegy. Ha a fogyasztó jegyet használ a kerékpár kivételéhez, akkor meg kell adnia a felhasználói azonosítót és PIN kódot a kiválasztott kerékpár hátulján található érzékelőnél. MOL Bubi kártya használata esetén a kártyát a kerékpár hátulján található érzékelőhöz kell érinteni. A dokkolón villogó zöld fény és sípszó jelzi, amint a kerékpár kivehető. A kerékpár visszaadásával és a használattal kapcsolatban a részletes szabályokat a honlapon lehet elérni.

Miről rendelkezik a jogszabály és az ÁSZF?

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.- azaz Ptk. szerint Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az általános szerződési feltételt alkalmazó felet terheli annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől. Az ilyen feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

A Mol Bubi rendszer ÁSZF VI.2.3. pontja szerint a bérleti szerződés maximális időtartama 6 óra, eddig az időig tarthatja szerződésszerűen birtokában valaki a kerékpárt, utána a közlekedési társaság már túl használati díjra tarthat igényt, melynek mértéke szintén az ÁSZF szerint szabályozott.

Ha a felhasználó leparkolja a kerékpárt (pl. megáll egy boltnál), a kerékpárt lezárja, majd egy időre otthagyja, és eközben a jármű eltűnik vagy megrongálják, a felelősséget természetesen a felhasználónak kell vállalnia. Ilyen esetben ugyanis a BKK nem tudja ellenőrizni, hogy a használó a kellő körültekintéssel járt-e el, pl. a megfelelő módon zárta-e le a járművet. Ilyen esetekben pedig a túl használatért több tízezreket számolhat fel a közlekedési társaság.

Mire figyeljenek a fogyasztók?

  1. A későbbi kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében alaposan győződjenek meg arról, hogy a kerékpár visszaadását érzékeli-e a rendszer!
  2. A kerékpár bérlésekkel és a fizetési feltételekkel kapcsolatos részletes szabályokat a MOL BUBI honlapján, a molbubi.bkk.hu oldalon találhatják meg. Mielőtt kikölcsönzik a kerékpárokat az Általános Szerződési Feltételeket is tanulmányozzák át!
  3. Ha a bérléssel kapcsolatosan bármilyen problémájuk van, akkor először a BKK ügyfélszolgálatán személyesen vagy telefonon illetve a molbubi.bkk.hu weboldalon tegyenek írásban bejelentést!