A Magyar Nemzeti Bank 20,45 millió forint bírság megfizetésére és a jogkövető tevékenységgyakorlásra kötelezte a Budapest Bank-csoportot a vállalatirányítási, kockázatkezelési, tőkeszámítási, pénzmosás elleni, számviteli, informatikai és az OBA díjbevallási, valamint a befektetési szolgáltatási tevékenységet érintő egyes hiányosságok miatt.

Az MNB – korábban elfogadott felügyelési ütemterve részeként – átfogó csoportvizsgálatot végzett a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt.-nél (Budapest Bank), valamint az összevont alapú felügyelet alá tartozó egyes leányvállalatainál, az azóta (2017. év január elején) a bankba beolvadt Budapest Autófinanszírozási Zrt.-nél, a Budapest Lízing Zrt.-nél és a Budapest Alapkezelő Zrt.-nél. A jegybank a 2014. január 1-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

A csoportvizsgálat a Budapest Banknál egyebek között a vállalatirányítási tevékenységre, a hitelkockázat kezelésére – így a belső szabályozásra, az átstrukturált hitelek minősítésére és kezelésére, a belső hitelnyújtásra, az ügyfélminősítésre, a fedezetértékelési gyakorlatra, a biztosítékok nyilvántartására – és az adósságfék szabályok alkalmazására vonatkozóan állapított meg hiányosságokat.

Az utóbbi körben a bank a fedezetlen hitelek (pl. hitelkártya) hitelbírálati gyakorlatában sok esetben a jövedelemre vonatkozó adatokat – a lakossági eladósodás megakadályozását szolgáló JTM szabályokat megsértve –  telefonon ellenőrzött ügyféli önbevallás alapján is elfogadta, míg eseti jelleggel előfordult JTM limit sértő ügyletkötés.

Problémát talált az MNB továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére irányuló tevékenység, a tőke- és tőkekövetelmény-számítás, a számvitel és az informatikai biztonság terén is. A bank emellett a befektetési szolgáltatási tevékenysége során nem felelt meg maradéktalanul az üzletszabályzatra, az ügyfélértesítésekre, az alkalmassági és a megfelelőségi ügyféltesztekre, valamint a megbízást követő ügyfél tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak sem.

Az MNB hétfőn közzétett határozatában – határidők kitűzésével – kötelezte a Budapest Bankot, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a feltárt hiányosságok megszüntetésére. Így gondoskodjon arról, hogy a pénzügyi- és a befektetési szolgáltatási tevékenysége teljes körűen feleljen meg a jogszabályi előírásoknak, s járjon el szabályosan a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzését szolgáló tényleges tulajdonosi nyilatkozatok kitöltésénél is.

A hiányosságok miatt a jegybank összesen 20 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Bankkal szemben. Ezt különösen indokolttá tette a pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenység körében megállapított jogsértések száma és súlya, illetve egyes jogsértések rendszerszintű jellege.

Súlyosbító körülménynek számított egyebek mellett, hogy a Bank hitelezési tevékenysége során olyan gyakorlatot folytatott, mely a lakossági eladósodás megelőzését segítő JTM szabályok érvényesülését akadályozta. A jegybank ugyanakkor enyhítő körülményként értékelte a bank együttműködő magatartását, illetve a jogsértések kiküszöbölésére tett azonnali intézkedéseit.

Az MNB a működési gyakorlatot érintő kisebb súlyú jogsértések miatt 450 ezer forint bírságot szabott ki a Budapest Lízing Zrt.-re. A Budapest Alapkezelő Zrt. vizsgálatát a jegybank intézkedés nélkül zárta le.