Öt pályázati programmal összesen 1 775 millió forintos támogatást nyert a Budapesti Gazdasági Egyetem.

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Operatív Programja keretében 5 különböző pályázati programmal összesen 1,775 milliárd forintos támogatást kapott. Az elnyert uniós támogatást többek között kutatási tevékenység, intézményi és hallgatói szolgáltatások, és a duális képzés fejlesztésére, középiskolai pályaorientációs programokra fordítják majd. A programok elsődleges célcsoportja a kevésbé fejlett régiókban tanuló illetve élő, valamint egyéb hátrányos helyzetű fiatalok. Emellett pedig a BGE zalaegerszegi Gazdálkodási Karának infrastruktúrája is megújul, Innovációs és Tudásközpont jön létre a Kampusz területén – jelentette be Dr. Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár szombati sajtótájékoztatóján Zalaegerszegen.

A projektekben kidolgozott fejlesztések megvalósításával a BGE célja a munkaerőpiac kompetenciahiányainak mérséklése, a gyakorlatorientáció bővülése, a képzési rendszer fejlesztése, a kutatási potenciál bővítése, a harmadik missziós tevékenységének fokozása összhangban a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” kormányzati stratégiával.

A programok szorosan illeszkednek az Egyetem 2016-2020 időszakra szóló Intézményfejlesztési Tervébe, egyben hozzájárulnak az abban meghatározott misszió, „a kelet-közép-európai felsőoktatási térség meghatározó üzleti alkalmazott tudományok egyetemévé válás” eléréséhez a kijelölt négy stratégiai cél – a Vállalkozásbarát Egyetem, a Nemzetközileg versenyképes Egyetem, az Élményalapú tanulási környezet, a Társadalmi felelősséget vállaló Egyetem – mentén.

A programok az Európai Regionális Fejlesztési Alap, illetve az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulnak meg.

EFOP-4.2.1-16-2017-00016 – Innovatív megoldások alkalmazásával a BGE GKZ Innovációs és Tudásközpont kialakítása

A BGE zalaegerszegi Gazdálkodási Karának „Innovatív megoldások alkalmazásával a BGE GKZ Innovációs és Tudásközpont kialakítása” elnevezésű projektje az EFOP-4.2.1 intézkedés keretében 693 653 898 Ft támogatásban részesült. A BGE GKZ Innovációs és Tudásközpont barnamezős fejlesztése Zalaegerszegen a versenyképes tudáshoz való hozzáférést biztosíthatja az érintettek (oktatók, kutatók, társadalom szereplői) számára, hozzájárulva ezzel a munkaerő-piaci relevancia növekedéséhez. Az Innovációs és Tudásközpont létrehozásával olyan modern, nemzetközi üzleti környezetet szimuláló oktatási és szolgáltató terek kerülnek kialakításra, amelyek a vállalati együttműködéseken alapuló gyakorlati képzés szakmai koncepciójának megvalósítását szolgálják. Az új, innovatív megoldások hozzájárulnak a kutatási hálózatok bővüléséhez, a térség innovációs potenciáljának erősödéséhez, a zalai térség társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. A fejlesztés a 2018/19 tanév kezdetére valósul meg.

EFOP-3.6.1-16-2016-00012 – Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések – Innovatív megoldásokkal Zala megye K+F+I tevékenysége hatékonyságának növeléséért

Az alkalmazott társadalomtudományi kutatások megújítása érdekében fiatal kutatókkal, korszerű megoldásokkal, új kutatási témákkal bővíti kutatási tevékenységét alkalmazott tudományok egyetemeként a BGE, mindösszesen 266 millió Ft támogatásból.

EFOP-3.4.3-16-2016-00020 – Innovatív megoldásokkal a BGE felsőfokú képzései minőségének és hozzáférhetőségének javításáért

A projekt keretében hátrányos helyzetű hallgatók felzárkóztató képzésekbe kapcsolódhatnak be és ösztöndíjat nyerhetnek el. Emellett továbbfejlesztésre kerülnek az Egyetem e-learning, szakmai gyakorlati, könyvtári rendszerei. Kompetenciamérés, tananyagfejlesztés és oktatásmódszertani fejlesztések valósulnak meg. Továbbá a zalaegerszegi Kampuszon modern oktató terek kerülnek kialakításra. A programok tervezetten 334 millió forint uniós támogatásból valósulnak meg a 2017 és 2021 közötti időszakban.

EFOP-3.5.1-16-2017-00016 – Innovatív megoldásokkal a gazdálkodási duális képzések fejlesztéséért

A BGE vidéki oktatási helyszínein (Zalaegerszeg, Hatvan, Esztergom) folytatott duális képzések fejlesztése valósul meg az EFOP-3.5.1 pályázat keretében meglévő és új duális szakok munkaerő-piaci igényeken alapuló fejlesztésével, tananyagfejlesztéssel, képzésekkel és laboreszközök beszerzésével. A projekt megvalósításában konzorciumi partnerként a Pannon Fejlesztési Alapítvány vesz részt, a teljes támogatási összeg 347 millió forint.

EFOP-3.4.4-16-2017-00013 – Innovatív megoldások az eredményes pályaorientáció, valamint a közgazdász és gazdaságinformatikus felsőoktatási képzésekbe való bekerülés támogatására

A BGE – konzorciumi formában a Hungarnet Egyesület részvételével – a közgazdász és gazdaságinformatikus szakma népszerűsítése érdekében 259 millió forint támogatásból négy éven keresztül pályaorientációs tevékenységeket szervez kevésbé fejlett régiók középiskolásai részére, így interaktív élményközpontú előadások, képzések, felkészítések, versenyek, szakmai bemutató programok és nyári egyetemek valósulnak meg.