Akármennyire is rugalmas lehetőség a próbaidő alatti felmondás, az mégsem korlátok nélküli – hívják fel a figyelmet a Rátkai Ügyvédi Iroda szakértői.

A munkaviszony létesítésekor a munkáltató és a munkavállaló maximum 3 hónapra, kollektív szerződés esetén 6 hónapra próbaidőt köthetnek ki egymás között. A próbaidő lényege, hogy annak tartama alatt mind a munkáltató, mind a munkavállaló azonnali hatállyal és indokolás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyt – olvasható a Rátkai Ügyvédi Iroda munkajogi blogjának friss bejegyzésében.

Ilyenkor tehát nem kell „kivárni” a felmondási időt: a munkaviszony azonnal megszűnik. Ez lehetővé teszi a munkáltatónak, hogy megfigyelhesse új munkavállalója képességeit és költséghatékonyan felmondhasson neki, ha mégsem váltaná be a hozzá fűzött reményeket. A munkavállalónak ugyancsak lehetősége nyílik a munkaviszonya megszüntetésére kötöttségek nélkül az új munkahelyi környezet megtapasztalása után, ha mégsem az adott helyen képzeli el a jövőjét.

Fontos, hogy a próbaidő alatti felmondást írásban kell közölni és nem szükséges indokolni.

Akármennyire is rugalmas lehetőség a próbaidő alatti felmondás, az mégsem korlátok nélküli. Erre is vonatkoznak ugyanis a munkajog alapelvei, mint például az egyenlő bánásmód követelményének megtartása és a joggal való visszaélés tilalma. Korábban már írtunk egy példáról, amely esetben a próbaidő alatti felmondás jogellenesnek bizonyult.

A próbaidő alatti felmondásnál tehát szem előtt kell tartani a joggal való visszaélés tilalmát is. A joggal való visszaélés mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatásra, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet.

A Kúria egy határozatában kimondta, hogy a próbaidő alatti felmondás jogellenes, ha annak bizonyított indoka a munkavállaló szexuális zaklatást elutasító magatartása volt.

Az ügyben a jogviszony létesítésekor próbaidőt kötöttek ki a felek. Ezen időtartam alatt a munkáltató egyik vezetője erotikus tartalmú sms-eket küldött a munkavállalónak, valamint a munkahelyen is tettlegesen zaklatta, majd a próbaidő lejárta előtt azonnali hatállyal megszüntette a munkaviszonyt.

A Kúria megállapította, hogy a munkaviszony megszüntetését nem indokolta semmilyen, a munkavállaló képességeivel, munkavégzésével összefüggő ok. A bíróság megállapítása szerint a munkahelyen minden nemi kapcsolatra utaló magatartás (akár szóban, akár sms formájában, vagy tettekkel) alkalmas lehet a munkatárs emberi méltóságának megsértésére. A próbaidő alatt a munkáltatónak bár lehetősége van indokolás nélkül megválni munkavállalójától, azonban a felmondás jogellenes, ha a jogviszony megszüntetésének valódi indoka nem a munkavállaló munkavégzése vagy magatartása, hanem a zaklatást elhárító magatartása volt. (Kúria, Mfv.I.10.748/2016.)