A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című (VP2-4.1.2-16) felhívás.

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) felhasználását célzó 2-es és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz kapcsolódik. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 19,68 milliárd forint, az alábbi fókuszterületi megosztás szerint:

  • 2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – a keretösszeg 9,35 milliárd forint.
  • 2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – a keretösszeg 3,35 milliárd forint.
  • 5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – keretösszege: 6,98 Mrd Ft.

Támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5-től 2018. augusztus 6-ig van lehetőség; a forrást az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Mezőgazdasági termelők, illetve „kollektív projektek” (konzorciumok) pályázhatnak; a kormány 190 támogatott pályázattal számol. A vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.

Támogatható tevékenységek

A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.

  • Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 százalékos vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).
  • Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 köbméter) tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás létesítése.
  • Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.
  • Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig).

B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

  • Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
  • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).