Kizárólag a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pályázhat a Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírt „Állami kezelésű közutakon az elérhetőség javítása” fantázianevet viselő pályázaton.

A program a kistérségi központok és a nehezen megközelíthető térségek közúti elérhetőségének a javítását, a munkahelyek, közszolgáltatások könnyebb elérésének a megteremtését támogatja – olvasható a kiírásban.

Pályázni lehet a 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítására, útburkolatának szélesítésére, korszerűsítésére, amelybe beleértendő az útberuházáshoz kapcsolódóan a nyitott és zárt csapadékvízelvezető-rendszer szükséges mértékben történő helyreállítása, korszerűsítése, támfal építése, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, nyomvonalas infrastruktúra helyreállítása, a kapcsolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése.

A pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja; a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2015-ben 2,15 milliárd forint.

A kiírás keretében egyedül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pályázhat, amely azonban több pályázatot is benyújthat és több pályázata is támogatásban részesülhet. Feltehetően előkészített projektekről van szó, amelyek keretében a munka napokon belül el is kezdődhet.