Elindult a „Barnamezős területek rehabilitációja” című (TOP-2.1.1-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A helyi önkormányzatok (kivéve: megyei jogú városok) részére kiírt felhívás a városi barnamezős területeinek környezettudatos átalakítását, a vállalkozói tevékenységeket ösztönző, a népességmegtartó településfejlesztési beavatkozásokat kívánja támogatni.

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében megjelenő felhívás legfőbb célja a vállalkozások, a befektetők és a lakosság számára is vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. Az intézkedés elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását.

A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá – olvasható a(z alább letölthető) felhívástervezetben.

A tervezett keretösszeg 2,758 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 26-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.