Elindult a „Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása” című (EFOP-3.6.3 – VEKOP 16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A cél „a kutatás, az innováció és az intelligens szakosodás növelését szolgáló humánerőforrás bővítés és utánpótlás bővítés, a felsőoktatási intézmények tehetséggondozó műhelyeinek összehangolt fejlesztése érdekében” – olvasható a felhívásban.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 6-ig várja a kormány a partnerségi fórumban.

A tervezett keretösszeg 10,88 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A teljes összegből az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében 8,16 milliárd forint, a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében 2,72 milliárd forint a vissza nem térítendő támogatás maximális összege.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma 6; egy pályázó maximum 1,82 milliárd forintot kaphat.

Támogatási kérelmet felsőoktatási intézmények nyújthatnak be; konzorciumi partner lehet felsőoktatási intézmény vagy szakkollégiumként működő, önálló jogi személyiséggel rendelkező diákotthon, illetve fenntartója.

Milyen tevékenységek támogathatók?

A kötelezően támogatható tevékenységek:

  • a doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése;
  • tehetséges hallgatók bevonása a képzési és kutatási folyamatba: demonstrátori, gyakorlatvezetői és laborgyakorlat-vezetői munkájuk támogatása;
  • kutatási készségfejlesztés a kutatói utánpótlás esetében, a hallgatók, doktorjelöltek, fiatal kutatók körében.

Választható támogatható tevékenységek:

  • a tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységének fejlesztése;
  • a szakkollégiumok színvonalának és minőségének fejlesztése;
  • kutatói teljesítményt fokozó közegek fejlesztése;
  • képzők képzése – utánpótlást támogató készségfejlesztés az oktatók, kutatók, tudományos munkatársak körében;
  • szakdolgozati illetve doktori kutatási témák bővítése;
  • tudományos kapcsolatháló bővítése.