A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent a „Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése” című (EFOP-3.5.1-16 kódszámú) felhívás.

A konstrukció általános célja a felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését. A közvetlen cél, az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése – olvasható az alább letölthető felhívásban.

A tervezett keretösszeg 3,7 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és a költségvetés társfinanszírozásban biztosítja. A kormány szerint 15–20 kérelem nyerhet támogatást.

A felhívásra államilag elismert felsőoktatási intézmények pályázhatnak, kevésbé fejlett régióban található székhellyel vagy telephellyel.

„Egyeztetés” is volt

A felhívásról a kormány szeptemberben kezdeményezett társadalmi egyeztetést. Az erre szánt 10 nap folyamán egyetlen hozzászólás sem érkezett be.

Duális képzés a felsőoktatásban

Felsőfokú duális képzéseket a 2015/2016-os tanévben műszaki, informatikai, agrár, és gazdaságtudományok képzési területeken indítottak az intézmények együttműködő partnervállalatokkal és egyéb szervezetekkel közösen. 2015 szeptemberében 19 felsőoktatási intézményben 440 fő duális hallgató kezdhette meg gyakorlati képzését 198 duális vállalati partnernél.

A 2016/2017-es tanévre jelentősen bővül a duális képzési lehetőségek száma: 24 felsőoktatási intézmény indít 6 képzési területen (agrár, műszaki, gazdaságtudományok, informatika, társadalomtudomány, természettudomány) 49 különböző szakon (ebből 40 BSc és 9 MSc) duális képzést 2016 szeptemberében, az intézményekkel együttműködő több mint fél ezer duális partnervállalat közel 3000 leendő hallgatónak hirdet képzési helyet. A duális képzés lehetőségének köre 2016-tól bővül a szociális munka alapképzésben indítható szakkal.