2015 IV. negyedévében a szolgáltatási területek többségében drágulás történt, legnagyobb mértékben a raktározás, tárolás területén derül ki a KSH összefoglalójából.

2015 IV. negyedévében a szolgáltatási kibocsátási árak hét területen nőttek, kettőnél csökkentek, négy esetében gyakorlatilag stagnáltak az előző év azonos időszakához képest. A távközlési szolgáltatásokért 1,3, a reklám, piackutatási szolgáltatásokért 0,9 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. Ezzel szemben a raktározás, tárolás díjai jelentősen emelkedtek (5,3 százalékkal), alapvetően a gáztározókra vonatkozó jogszabályi háttér változása miatt. A többi hat terület áremelkedése 0,9–1,5 százalék közötti volt.

2015 egészében az előző évhez képest a megfigyelt szolgáltatások díjai lényegében nem változtak (–0,1 százalék). 13 szolgáltatáscsoportból háromnál árcsökkenés, kilencnél drágulás történt, míg az információtechnológiai szolgáltatások árai lényegében stagnáltak (–0,1 százalék). Legnagyobb mértékben a távközlési szolgáltatások díjai estek vissza (2,2 százalékkal), alapvetően az Európai Unió tagországait érintő roamingdíj-csökkenés miatt. A reklám, piackutatás terén folytatódott az évek óta tartó árcsökkenő tendencia (0,7 százalék), míg a közúti áruszállítás díjainak mérséklődése (0,3 százalék) az üzemanyagárak esésével magyarázható. A postai, futárpostai tevékenység 1,9, a rakománykezelés pedig 1,2 százalékkal került többe, míg a többi terület áremelkedése nem haladta meg az 1 százalékot.

A megfigyelt szolgáltatáscsoportok átlagos árváltozása elsősorban az egyes szolgáltatási tevékenységekre jellemző sajátosságokat, valamint az egyedi megbízói igényeket tükrözi, mértékét azonban számos további tényező is befolyásolta. Ilyenek például a szerződések átárazása, a forint más devizanemekhez viszonyított árfolyamának alakulása, a gázolajár vagy a jogszabályi háttér változása (mint például a gáztározókra vonatkozó energiapiaci intézkedések vagy a távközlési piac uniós szintű szabályozása).

Uniós kitekintés

Az Eurostat a tagországok árindexei mellett, megfelelő lefedettség esetén az egyes szolgáltatáscsoportok közösségi és euróövezeti szintű árindexaggregátumait is közli.

2015 IV. negyedévében az Európai Unióban a szolgáltatási árak együttesen 0,3 százalékkal emelkedtek, míg Magyarországon gyakorlatilag nem változtak (–0,1 százalék) 2014 azonos időszakához képest.

Az egyes szolgáltatási területek uniós (EU-28) szintű átlagárai – a távközlés és a közúti áruszállítás kivételével – emelkedtek, a legnagyobb mértékben a reklám, piackutatási tevékenységek díjai (2,4 százalékkal).

A megfigyelt szolgáltatások többségében a hazai és az uniós árváltozás azonos irányú volt. Három szolgáltatás esetében a magyarországi áremelkedés mértéke meghaladta az uniós átlagét. Legnagyobb eltérés (4,8 százalékponttal nagyobb a magyarországi érték) a raktározás, tárolás terén figyelhető meg. Ezzel szemben a reklám, piackutatás mialatt 2,4 százalékkal drágult az Európai Unióban, Magyarországon közel 1 százalékkal lett olcsóbb. Míg hazánkban a postai, futárpostai tevékenység, az információtechnológiai szolgáltatás, illetve a jogi, számviteli, adószakértői tevékenység; üzletviteli tanácsadás területén az árak gyakorlatilag stagnáltak, uniós szinten emelkedtek (1,9, 0,4, illetve 0,9 százalékkal).

Szállítás, raktározás

2014 azonos időszakához viszonyítva a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban megfigyelt szolgáltatások kibocsátási árai együttesen 0,4 százalékkal mérséklődtek 2015 IV. negyedévében.

Jelentősebb, szezonális jellegű árcsökkenés történt a légi szállítás területén.  (A légi szállítás árindexét adatvédelmi okokból nem közli a statisztikai hivatal, azonban a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág összesített átlagos árváltozásának számításánál figyelembe vette.) Legnagyobb ütemben a raktározási, tárolási szolgáltatások árai emelkedtek (5,3 százalék) – amelyhez nagyban hozzájárult a gáztározókra vonatkozó jogszabályi háttér változása –, míg egy évvel korábban ennél nagyobb mértékű árcsökkenés (–6,7 százalék) volt. A rakománykezelési tevékenységek drágulása (1,5 százalék) megegyezett az egy évvel korábbival. A postai, futárpostai tevékenységek és a közúti áruszállítás árai alig változtak (+0,1, illetve –0,1 százalék), míg 2014. IV. negyedévében 2,9 illetve 1,8 százalékkal növekedtek. A számottevő különbség részben a gázolajárak 14 százalékos esésével magyarázható.

Az előző évhez képest 2015-ben a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág kibocsátási árai összességében nem változtak.

A légi szállítás mellett a közúti áruszállítás területén mérséklődtek (0,3 százalék) az árak. Az egy évvel korábbi alacsony bázishoz képest a raktározás, tárolás díjai 0,7 százalékkal emelkedtek. Az egész évet jellemző árnövekedés mellett a rakománykezelési szolgáltatások 1,2, a postai, futárpostai tevékenységek 1,9 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban.

Információ, kommunikáció

Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág kibocsátási árai 2015 IV. negyedévében átlagosan 0,5 százalékkal mérséklődtek az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül a távközlési díjak 1,3 százalékkal tovább mérséklődtek, de ez az elmúlt négy negyedév legalacsonyabb ütemű árcsökkenése.

Az információtechnológiai szolgáltatásokért közel ugyanannyit kellett fizetni (–0,1 százalék), mint egy évvel korábban. Ezzel szemben az információs szolgáltatások díjai – az előző évi 0,4 százalékos csökkenéshez képest – 1,3 százalékkal emelkedtek.

Az előző évhez viszonyítva 2015-ben a nemzetgazdasági ágban megfigyelt szolgáltatási kibocsátási árak együttesen 1,0 százalékkal csökkentek.

Egyedül a távközlési tevékenységek díjai lettek alacsonyabbak (2,2 százalékkal) az előző évivel megegyező mértékben. Ezt elsősorban – az Európai Unió tagországait érintő jogszabályi változásokból fakadóan – az adatok, a szöveges üzenetek és a mobilhívások barangolási díjainak csökkenése okozta.

Az információtechnológiai szolgáltatások árai gyakorlatilag stagnáltak (–0,1 százalék), ugyanakkor az információs szolgáltatásokért 0,8 százalékkal kellett többet fizetni 2014-hez képest.

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

2014 azonos negyedévéhez viszonyítva a nemzetgazdasági ágban megfigyelt szolgáltatási kibocsátási árak 2015 IV. negyedévében átlagosan 0,3 százalékkal, az egy évvel korábbinál egy százalékponttal lassúbb ütemben emelkedtek. Ezen belül a jogi, számviteli, üzletviteli tanácsadási szolgáltatások díjai szinte nem változtak (0,1 százalék), míg egy évvel korábban 1,2 százalékos volt a drágulás. A mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés árai 0,9 százalékkal emelkedtek, 0,8 százalékponttal elmaradva 2014 azonos időszakához képest. A reklám, piackutatási tevékenységeknél – az egy évvel korábbi mérsékelt ütemű emelkedéssel (0,2 százalék) szemben – 2015 IV. negyedévében 0,9 százalékkal csökkentek az árak.

Az előző évhez képest 2015-ben a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységeket felölelő nemzetgazdasági ágban átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek az árak. Ezen belül a jogi, számviteli, üzletviteli tanácsadási szolgáltatások díjai kissé nőttek (0,2 százalék). A mérnöki és építészmérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat, elemzés 0,9 százalékkal drágult, míg a reklám, piackutatás területén folytatódik a díjak csökkenése, a szolgáltatások átlagosan 0,7 százalékkal lettek olcsóbbak.

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

2014 azonos időszakához viszonyítva 2015 IV. negyedévében a nemzetgazdasági ágban megfigyelt szolgáltatások kibocsátási árai átlagosan 1,1 százalékkal emelkedtek, 0,5 százalékponttal meghaladva az egy évvel korábbit. Ezen belül mindegyik szolgáltatási területen növekedtek az árak: a munkaerő-piaci szolgáltatásokért 1,1, a biztonsági, nyomozói tevékenységekért 1,0, a takarítási szolgáltatásokért 1,2 százalékkal kellett többet fizetni. Az előbbi emelkedése megegyezett az egy évvel korábbival, az utóbbi kettőé viszont nagyobb ütemben (0,6, illetve 1,1 százalékponttal) növekedett.

2014-hez képest az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek területén a kibocsátási árak 2015-ben átlagosan 0,8 százalékkal nőttek, a legnagyobb mértékben (1,0 százalékkal) – az egy évvel korábbi 0,7 százalékos csökkenést követően – a takarítási szolgáltatások díjai. A munkaerő-piaci szolgáltatások és a biztonsági, nyomozói tevékenységek 2015-ben tovább drágultak, 0,6, illetve 0,8 százalékkal.

KSH