Az online pénztárgép támogatást május 15-ig igényelhetik a feltételeknek eleget tevő eladók – figyelmeztet az adóhatóság.

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet alapján az online pénztárgép használatára 2017. január 1-jétől kötelezett adózó költségvetési támogatásban részesülhet a 2016. december 31-ig kért támogatás igénybevételére jogosító egyedi kóddal 2017. április 30-ig üzembe helyezett pénztárgépek után.

A pénztárgép támogatás igénybevétele érdekében az eladó által benyújtandó, az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalása iránti kérelem 2017. május 15-ig adható be az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, feltéve, hogy a 2017. április 30-ig üzembe helyezett pénztárgép legkésőbb ezen időpontig rendelkezik az új műszaki követelményeknek való megfelelést igazoló forgalmazási engedéllyel. A kérelem előterjesztésére nyitva álló, 2017. május 15-i határidő jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

A támogatás kiutalását az eladó a csökkentett vételáron értékesített és üzembe helyezett pénztárgépek után a fenti feltételek teljesülése esetén a 2016. december 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után a 1611 számú, míg a 2017. január 1-je és 2017. április 30-a között üzembe helyezett pénztárgépek után a 1711 számú „BEVALLÁS az államháztartással szembeni juttatások igényléséről” elnevezésű nyomtatványon igényelheti az állami adó- és vámhatóságtól. (NAV)