A Nemzetgazdasági Minisztériumnak, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnak és a Központi Statisztikai Hivatalnak kell pályáznia a felnőttek képesség- és kompetenciamérésére.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Részvétel az OECD Felnőttek Képesség-és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)” című (GINOP-6.2.1-VEKOP/15 kódszámú) kiemelt felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból (GINOP) 798,82 millió forint, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) forrásaiból 301,18 millió forint.

A felhívás keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal együttesen jogosult támogatási kérelmet benyújtani, a három intézmény a programot konzorciumot alkotva valósítják meg. A támogatási kérelem benyújtása 2015. augusztus 17-től 2015. szeptember 30-ig lehetséges. A kormány a benyújtott támogatási kérelemről a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül dönt.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezeteknek lehetővé kell tenniük, hogy „a felmérés által elért információk feldolgozásával és az eredmények kiértékelésével a kormányzat távlatilag meghatározó stratégiai döntéseket és hatékonyabb, célzottabb intézkedéseket hozhasson a foglalkoztatás, a felnőttképzés, a köznevelés és a szakképzés területein”.