További fellendülésre számítanak a magyar cégek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságkutató intézetének felmérése szerint. Az elemzők 3557 vállalatvezető válaszaiból vontak le következtetéseket.

Az októberi adatok szerint a vállalatok véleménye a jelenlegi és jövőbeli üzleti helyzetükről 2015 második félévében további fellendülést vetít előre. A 2013 áprilisa óta tartó javuló tendencia folytatódik: a magyar vállalatok véleménye továbbra is a „fellendülés” tartományában helyezkedik, azonban a javulás lassult az előző félévhez képest – olvasható az MKIK gazdasági kutatóintézetének októberi elemzésében.

A válaszadó cégek átlagos kapacitáskihasználtsága 80 százalék volt, ez 2 százalékponttal magasabb az áprilisinál. A kapacitáskihasználás az iparban (82 százalék) és az építőiparban (82 százalék), a nagyvállalatoknál (85 százalék), a döntően külföldi tulajdonban lévő cégeknél (85 százalék), és a döntően exportáló cégeknél a legmagasabb (84 százalék).

A legalacsonyabb az egyéb gazdasági szolgáltatások (76 százalék) esetében, a mikro cégeknél (67 százalék), a kizárólag belföldre termelőknél (77 százalék) és a részben külföldi tulajdonban lévő cégeknél (74 százalék). Az elmúlt hat havi értékesítés egyenlegmutatója öt pontos növekedést követően 21 pontos szintet ért el.

A vállalatok jelenlegi üzleti helyzetüket 2 ponttal kedvezőbben jellemezték, az egyenlegmutató 34 pontra emelkedett. A legkedvezőbb helyzetről az ipari cégek számoltak be (41 pont), míg a legkedvezőtlenebbről a gazdasági szolgáltatásokat nyújtó vállalatok (12 pont). Világosan látszik a külpiacokon való jelenlét és a külföldi tőke pozitív hatása a vállalatok helyzetére: a döntően exportáló, illetve a túlnyomórészt külföldi kézben lévő cégek egyenlegmutatói rendre magasabban alakulnak, mint a kizárólag belföldre termelő, illetve belföldi illetőségű vállalatokéi (57, illetve 64 pont, valamint 17, illetve 23 pont).

A cégnagyság szerint komoly eltérések tapasztalhatóak az egyenlegmutatót illetően, ugyanis míg a legfeljebb 9 fős vállalkozások rendkívül alacsony, -2 pontos értékkel jellemezhetőek, addig a 10-49 fős vállalatok körében 23 pontot, az 50-249 fős cégeket tekintve 44 pontot, a 250 fő fölötti nagyvállalatok esetében pedig 51 pontot mutat az indikátor.

A jelenlegi üzleti helyzet értékelése arra mutat, hogy ezt a döntően külföldi tulajdonban lévő, exportáló nagy iparvállalatok húzzák fel, feltehetően azok, amelyek Németországba exportálnak.

Az üzleti várakozások mutatója a gazdasági ágakat tekintve az ipari vállalatok körében érte el a legmagasabb értéket (41 pont), a többi ágazatban ennél jóval kedvezőtlenebb várakozások jellemzőek (építőipar: 12 pont, kereskedelem: 30 pont, egyéb gazdasági szolgáltatás: 15 pont).

Az üzleti helyzettel kapcsolatban ismét a döntően külföldi tulajdonban lévő (52 pont), illetve az exportorientált cégek (49 pont) fogalmazták meg a legpozitívabb várakozásokat külföldi befolyás és kötődés szerint vizsgálva a vállalatokat.

Az egyenlegmutató a 10 főnél kisebb létszámmal jellemezhető vállalati körben negatív (-9 pont), az ennél nagyobb méretű cégek esetében pedig pozitív értékű (10-49 fős: 14 pont, 50-249 fős: 36 pont, 250 fősnél nagyobb: 46 pont).