Az Európai Bizottság a megtette az első konkrét javaslatokat a válság kezelése érdekében 1,7 milliárd eurós 2015-ös és 2016-os uniós finanszírozásra, amelyből szükséghelyzeti támogatást nyújtanak a leginkább érintett uniós tagállamoknak, növelik a közvetlenül résztvevő uniós ügynökségek személyzetét, valamint támogatást és humanitárius segélyt nyújtanak harmadik országokban.

A szeptember 30-i javaslatok 2015-re vonatkozóan 801,3 millió euróra irányulnak, amit részben a 2015-re vonatkozó költségvetés-módosítási tervezet keretében nyújtott új finanszírozásból fognak fedezni. A bizottság ezzel összefüggésben azt javasolja, hogy a tagállamok 330,7 millió eurós további kiadásra vállaljanak kötelezettséget. A bizottság javaslatot tesz arra, hogy más területekről csoportosítsanak át pénzeszközöket, ennek érdekében előirányoz 70,6 millió eurót más programokból és fellépésektől, 400 millió eurót pedig az eredetileg a humanitárius segítségnyújtásra és az európai szomszédságpolitika finanszírozására szánt forrásokból. (A második javaslatcsomag a múlt héten bejelentett, 2016-ra vonatkozó fennmaradó 900 millió eurót beépíti a 2016-os költségvetési tervezet 2015. októberi módosításába.)

Az idei évre előirányzott 801,3 millió eurót a következő kiemelt intézkedések támogatására fordítják:

  • 100 millió eurót a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) és a Belső Biztonsági Alap (ISF) megerősítésére, a leginkább érintett uniós tagállamok szükséghelyzeti támogatása céljából. Ez a már kimerült 73 millió eurót egészíti ki.
  • 1,3 millió eurót a három érintett uniós ügynökség finanszírozásának növelésére, hogy fedezzék 60 főnek a FRONTEX-hez, 30 főnek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalhoz (EASO), és 30 főnek az Europolhoz való, 2015. évi felvételét.
  • 300 millió euró az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközt (ENI) megerősítésére annak érdekében, hogy meg lehessen növelni a szíriai válság kezelésére létrehozott uniós vagyonkezelői alapot, és hogy segítséget lehessen nyújtani a szíriai menekülteket befogadó harmadik országoknak.
  • További 200 millió euró átcsoportosításával együtt a Szíriát támogató Madad alap teljes finanszírozása meghaladja majd az 500 millió eurót. A tagállamok hozzájárulásainak ki kell egészíteniük az uniós finanszírozást hogy az alap elérje legalább az 1 milliárd eurót.
  • 200 millió euró annak érdekében, hogy azonnali források álljanak rendelkezésre az UNHCR és az Élelmezési Világprogram, valamint a menekültek részére azonnali segítségnyújtást végző más szervezetek szükségleteinek fedezésére. 

Mindez azokat az összegeket (több mint 300 millió euró) egészíti ki, amelyeket a migrációra és a határigazgatásra vonatkozó többéves finanszírozás előfinanszírozásaként 2015-ben tesznek hozzáférhetővé. A javaslat tiszteletben tartja az unió hét éves finanszírozási tervéről született megállapodást. A 801,3 euró nem tesz szükségessé további tagállami befizetéseket 2015-ben.

Az EU már mozgósított 1 milliárd eurót Törökország, és 17 millió eurót Szerbia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság részére annak érdekében, hogy segítsen a migrációs kihívás kezelésében. Az 1,8 milliárd euró uniós pénzügyi eszközökből származó kezdeti tőke-hozzájárulással rendelkező, afrikai szükséghelyzeti vagyonkezelői alapot szintén ki kell egészíteni a tagállami hozzájárulások révén – olvasható az Európai Bizottság közleményében.