A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent az „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című (TOP-3.2.2-15) felhívás.

A felhívás célja a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját (közcélú) energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az egyes beruházások az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják, továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre.

A saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése történhet biomassza alapú megújuló energiával, geotermikus energiával, valamint napelemek létesítésével.

Támogatási kérelmet helyi (de nem megyei jogú városi) önkormányzatok önállóan vagy helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel vagy helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel vagy 100 százalékban önkormányzati (de nem megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságokkal vagy önkormányzati hivatallal konzorciumot alkotva nyújthatnak be.

A  tervezett keretösszeg 29,266 milliárd forint; a támogatási kérelmeket 2016. április 22-től szeptember 30-ig lehet benyújtani.