Öt, egymást követő hónap emelkedése után két és fél éves csúcsára jutott a GKI konjunktúraindexe. Az üzleti várakozások utoljára tavaly nyáron voltak ilyen kedvezőek, a fogyasztóiak viszont tizenegy éve.

Márciusban az üzleti szférán belül az ipar kivételével minden ágazat várakozása kisebb-nagyobb mértékben javult. Az ipari bizalmi index nem tud kitörni a hosszú távú átlaga körüli ingadozásból. Az elmúlt időszak termelésének megítélése javult, az összes rendelésállományé stagnált, de az exportrendeléseké kedvezőbb lett, a termelési kilátásoké viszont gyengült. A készleteket valamivel kisebbnek látták a válaszolók – derül ki a GKI az Európai Unió támogatásával végzett felméréséből.

Az építőipari kilátások tavaly december óta folyamatosan javulnak, de most márciusban elsöprő erejű pozitív változás következett be: az ágazat bizalmi indexe csaknem tizenkilenc éves csúcspontjára ugrott. Utoljára 1998 júniusában voltak ennyire derűlátók az építőipari vállalkozások. A magas- és a mélyépítő cégek kilátásai egyaránt számottevően javultak, s az előző háromhavi termelésről és a rendelésállományról alkotott vélemény is jóval kedvezőbbé vált.

A kereskedelmi bizalmi index értéke márciusban már negyedik hónapja emelkedett, de így is bennmaradt az elmúlt három évet jellemző viszonylag keskeny sávban. Az eladási pozíció megítélése enyhén romlott, a rendelések várható alakulásáról alkotott vélemény nem változott, a készleteké kedvezőbb lett. A szolgáltatói bizalmi index márciusban kissé emelkedett. Az elmúlt időszak forgalmának és az általános üzletmenetnek a megítélése javult, a várható forgalomé stagnált.

A foglalkoztatási szándék minden ágazatban kedvező és erősödő. A lakosság a munkanélküliségtől való félelme 1998 közepe óta nem volt ilyen alacsony. Az építőipar kivételével – ahol nem változott – minden ágazatban csökkent az áremelési törekvés, különösen a kereskedelemben. A cégek kétharmada-háromnegyede minden ágazatban változatlan árakra számít. A fogyasztók inflációs várakozása márciusban nem változott. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése a kereskedelem kivételével minden ágazatban és a lakosság körében is javult, különösen az építőiparban.

A GKI fogyasztói bizalmi index márciusban visszaemelkedett a januári szintre. A lakosság saját pénzügyi helyzetének következő egy évét jobbnak ítélte, mint februárban, várható megtakarítási képességét viszont kissé rosszabbnak. Az emberek a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek következő egy évben várható vásárlási lehetőségét javulónak érzékelték.