A Ferencvárosi Pályaudvaron járt pénteken üzemlátogatáson a Molnár Ferenc Általános Iskola nyolcadik A és B osztálya; az elsőként a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében megvalósult rendhagyó osztálykiránduláson a vasutas szakmával ismerkedtek a tanulók.

Az elmúlt évek során a BKIK Oktatási osztálya – pályaválasztási rendezvényekkel, osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken – mintegy nyolcezer gyermeknek hozta testközelbe a szakmákat. A legfontosabbak az üzem- és műhelylátogatások, ahol a gyerekek közvetlenül tapasztalják meg a munkával járó élményeket. Sikerüknek tartják, hogy a faipari szakember-utánpótlást segítő projektjük nyomán mérhető módon javult az asztalos szakma presztízse. Kétéves munkájukat a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara is elismerésben részesítette idén márciusban.

Elek Csaba igazgató, BKIK Oktatási osztály:

„A gazdaság szereplői évekkel ezelőtt 10 százalékos arányban tekintették kockázati tényezőnek a képzett szakemberek hiányát. Mára ez az arány a felmérések szerint 41 százalék. Ez annyit tesz, hogy a szakember-képzés mára nem lehetőség, hanem kötelező szükségszerűség. A BKIK oktatási osztálya ezért minden lehetőséget megragad, hogy a rendelkezésére álló eszközöket a képzett szakemberek utánpótlására, felkészítésére, vizsgáztatására fordítsa. Ezek között elsődleges a duális szakképzés népszerűsítése, a hiányszakmák megismertetése, ezen kívül a taneszközök és a tananyagok folyamatos, az igényeket és a korszerűséget szem előtt tartó fejlesztése. A szakképzésbe már bekapcsolódottak számára a többi közt a szintvizsgáztatás, a magas szintű szakemberképzés elősegítésére pedig a mestervizsga-rendszer szolgál. Mindezek a tevékenységek – a pályaorientációval kezdődően – elengedhetetlenek a gazdaság működéséhez.”

Kiss Mária HR Projektek vezető, MÁV Magyar Államvasutak Zrt.:

„A MÁV-csoport a hosszú távú munkaerő-utánpótlás biztosítása érdekében komplex pályaorientációs tevékenységet végez. Ennek részeként 12 Szakképzési Centrummal és 15 Szakgimnáziummal kötöttünk stratégiai együttműködési megállapodást és ezen felül számos intézménnyel vagyunk szakmai kapcsolatban, s ez a kör folyamatosan bővül. Partner iskoláinkat évente több alkalommal is végiglátogatjuk humán és szakmai kollégákkal, hogy beszélgetéseken keresztül mutassuk meg a vasutas szakmákat és meghirdessük ösztöndíjprogramunkat.  Feltett szándékunk Budapesten a vasutas képzés (vasútforgalmi szolgálattevő képzés) újraélesztése. 2016-ban elkészítettük pályaorientációs tájékoztató füzetünket, minden megyében részt vettünk az őszi pályaorientációs kiállításokon, beleértve Budapestet is, ahol egyedüli munkáltatóként voltunk jelen interaktív módon egy 24m2-es standon, mozdony-szimulátorral és táblagépes vasúti játékokkal. Szintén 2016-ban elindítottuk ösztöndíjprogramunkat, hogy ezzel is segítsük a fiatalok elköteleződését. A 2017-es évtől a Budapesti és megyei Kereskedelmi és Iparkamarákkal együttműködve elindítottuk az üzemlátogatásokat, amelyeknek első programja a március 24-i Ferencvárosi rendező pályaudvar, ahol diákok az alábbi helyszínekkel és tevékenységekkel ismerkedtek meg:

  • gurítási tevékenység (tehervonatok összeállítása),
  • villamos és diesel mozdonyjavító műhelyek,
  • mozdony és fordítókorong.

Budapesten a MÁV Zrt. szakmai vezetésével közösen több helyszínt és tevékenységet is szeretnénk az érdeklődő fiatalok számára megmutatni, mert ahogy a mai napi látogatásból is látszott, a személyes élmények fel tudják kelteni a fiatalok érdeklődését. Ebben a munkában hosszú távon számítunk a BKIK együttműködésére a 7. osztályos érdeklődő iskolás fiatalok szervezésében.”

Quitt László, a BKIK Oktatási Osztályának pályaorientációs munkatársa:

„Én amondó vagyok, hogy nincs feleslegesen megtanult szakma. Ráadásul éles határ sincs a tanulás és a munka között. A gyerek, amikor tanul, igenis dolgozik, munkát végez, méghozzá nagyon komolyan. És vice versa: amikor valaki dolgozik, eközben ismereteket szerez, gondolkodik, tervez, szervez, azaz folyamatosan tanul. A kettő tehát szinte megegyezik.”

Nagypál Ferencné igazgató-helyettes:

„A Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános iskola 19 diákja és 3 pedagógusa vett részt 2017. március 24-én a Ferencvárosi pályaudvar területén megszervezett üzemlátogatáson. A továbbtanulás küszöbén rendkívül hasznosnak találtuk ezt a „gyárlátogatást”, hisz a tanulóink csupán egyharmadának van konkrét elképzelése a továbbtanulást illetően. Másik egyharmaduk a szociális helyzete miatt olyan iskolák között válogat, amelyek ösztöndíjat fizetnek a sikeres tanév befejezése után. Sajnos a maradék egyharmadnak semmilyen elképzelése sincs. Ez a rendezvény viszont lehetőséget adott arra, hogy betekintsenek egy közlekedési és szállítmányozási cég működésébe. Az üzemterület körbejárása során megtekinthettük a rendező gurítót, valamint a gurítót vezérlő tornyot. A pályaudvar rendező területén két részleg működik: az egyik a diesel, a másik az elektromos mozdonyok szerelőcsarnoka, ahol a gépelemek összeszerelését és tesztelését végzik, és az alkatrészek javításával foglalkoznak. A nap legsikeresebb része az volt, amikor a gyerekek beülhettek egy mozdonyba, amely elvitte őket egy rövid utazásra. Részesei lehettek a mozdonyfordítás folyamatának és a mozdonykürt használatának. A napot egy teszt kitöltésével folytattuk, ahol a tanulóink számot adtak arról a tudásról, amelyet a mai rendezvényen szereztek meg. A legjobbak jutalomban részesültek. A MÁV dolgozói a nap végén megvendégeltek bennünket szendviccsel, innivalóval és édességgel.  Köszönetemet és hálámat kívánom kifejezni a szervezőknek, a ferencvárosi Pályaudvar dolgozóinak, az kamarának és a programot megszervező Quitt Lászlónak.”

A nap végén így búcsúztak a diákoktól a vasutasok: Ha jó szakmára és biztos megélhetésre vágytok, akkor „Tiétek a pálya!”

További részletek és fotók a BKIK oldalán.