A vállalkozások 81 százalékának legalább egy üzleti partnere késedelmesen fizetett 2015-ben, a válaszadók 45 százaléka pedig maga is tartozott beszállítóinak legalább egyszer a vizsgált időszakban – derül ki a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet elemzéséből, amely szerint a késedelmes fizetések legnagyobb arányban a kisvállalkozások körében, az ágazatok közül pedig az építőiparban jelennek meg.

Az utóbbi évek eredményeivel összevetve az látható, hogy a cégek késedelmes fizetésekkel kapcsolatos helyzete javult: átlagosan csökkent a késedelmesen fizető üzleti partnerek illetve az értékesítésen belül késve befolyó összegek aránya, csökkent azon cégek aránya is, amelyek vevőik késedelmes fizetése miatt nem tudtak legalább egyszer időben fizetni a beszállítóiknak.

Késedelmes fizetések

A 2016 januári felmérésben megkérdezett cégek 81 százaléka rendelkezett legalább egy olyan üzleti partnerrel, amely 2015 második félévében több alkalommal is késedelmesen fizetett, ami enyhe növekedést jelent az előző évek tapasztalataihoz viszonyítva. Ugyanakkor csökkent azon cégek aránya, melyek üzleti partnereinek több mint fele fizetett késedelmesen, 2016 januárjában a cégek 13 százaléka, 2015 júliusában 17 százaléka, míg egy évvel ezelőtt a válaszadók 14 százaléka számolt be erről.

Az érintett cégek köre összességében hasonlóan alakult, mint az elmúlt években. Az 50 fő alatt foglalkoztató kisvállalkozások 86 százaléka volt kapcsolatban késve fizető partnerrel, míg ágazatonként vizsgálva az adatokat elmondható, hogy a megkérdezett cégek közül az építőiparban, illetve a kereskedelemben működő vállalkozások találkoztak a leggyakrabban a jelenséggel, előbbiek esetében átlagosan partnereik 27 százaléka, míg utóbbiaknál átlagosan 21 százalékuk fizetett több alkalommal is késedelmesen.

A tisztán hazai tulajdonú cégek esetében átlagosan magasabb volt a késedelmesen fizető üzleti partnerek aránya (22 százalék), mint a részben külföldi tulajdonú (14 százalék) és tisztán külföldi tulajdonú cégek (19 százalék) esetében. A jelenlegi, valamint várható üzleti helyzetét rossznak ítélő vállalatok esetében a késedelmesen fizető partnerek aránya átlagosan magasabb volt (34 illetve 43 százalék), mint azoknál a cégeknél, amelyek kielégítőnek (21 illetve 23 százalék) vagy jónak (23 illetve 17 százalék) ítélték aktuális és jövőbeni üzleti helyzetüket.

A megkérdezett cégek 80 százaléka esetében az értékesített termékek ellenértékének legalább egy része több, mint egy héttel a fizetési határidő lejárta után érkezett meg, az érintett cégek esetében pedig átlagosan az értékesítésből származó bevételeik 32 százaléka lett késedelmesen kifizetve.

A cégek átlagosan partnereik 21 százalékánál tapasztaltak késedelmes fizetést, míg a fizetési határidőn túl befolyó összegek aránya az értékesítésen belül átlagosan 18 százalék volt, mindez pedig csökkenést jelent az elmúlt két évben tapasztaltakhoz képest, különösen az utóbbi mutató esetében.

Lánctartozások

Szintén csökkent azon cégek aránya, amelyek vevőik késedelmes fizetése miatt nem tudtak legalább egyszer időben fizetni a beszállítóiknak. Míg az ilyen cégek aránya egy éve 29 százalék, 2015 júliusában pedig 28 százalék volt, 2016 januárjában a vállalkozások 26 százaléka válaszolta, hogy a megelőző egy évben előfordult ilyen eset.

A lánctartozást tapasztaló cégek aránya a nagyvállalatokat vizsgálva lényegesen alacsonyabb, 13 százalékos, míg a kkv-k esetében 33 százalék, csak a kisvállalkozásokat vizsgálva pedig 45 százalék volt. Ágazatonként tekintve az építőiparban tevékenykedő válaszadók körében volt a legmagasabb azon cégek aránya, melyek üzleti partnereik késedelme miatt nem tudtak időben fizetni (33 százalék).

Az elmúlt fél évben a megkérdezett cégek 45 százalékával fordult elő, hogy legalább egyszer, egy vagy több beszállítójuknak csak késedelmesen tudtak fizetni, míg ez az arány egy éve hasonló, 44 százalék, 2015 júliusában pedig némileg jobb, 41 százalék volt. Az arány ebben az esetben is magasabb volt a kisvállalkozások illetve az építőipari cégek körében.

A lánctartozások okozta problémák súlya a felmérést megelőző három hónapos időszakban a válaszadó cégek 55 százaléka szerint nem változott, 12,3 százalékuk szerint csökkent, míg 7,3 százalékuk szerint nőtt. A lánctartozás problémájának súlyosbodását érzékelő vállalkozások aránya összességében csökkent az elmúlt évben tapasztaltakhoz képest (2015. január: 10 százalék, 2015. július: 15 százalék). A probléma súlyosbodását elsősorban a kkv-k (17,5 százalékuk), valamint a rossz üzleti helyzetről beszámoló cégek érzékelik.