A kormány tagjainak, az államtitkároknak és a központi államigazgatási szervek vezetőinek vagyonnyilatkozatai kereshető formában nyilvánosan elérhető válnak – ez is szerepel a nagyobbrészt uniós forrásból finanszírozott, a korrupció visszaszorítását célzó pályázat „elvárt eredményei” között.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzés érdekében” című (KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16) felhívás.

Támogatási kérelmet a Nemzeti Védelmi Szolgálat nyújthat be, amely vállalja, hogy „projektje megvalósításával hozzájárul a közigazgatási folyamatok átláthatóságának javulásához”.

„A korrupció a hazai közvélemény és nemzetközi szervezetek (ENSZ, Európai Unió) szerint egyaránt jelentős problémát okoz, gyengíti az állami szervekbe vetett közbizalmat, aláássa a jogrendet, torzítja a piaci versenyt, az állami források pazarlásához vezet és csökkenti az adóbevételeket” – olvasható a hivatalos pályázati oldalon megjelent felhívásban.

Az országos kihatású projekt tervezett keretösszege 5,00 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatása a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretéből arányosítás alapján történik: a projekt összes elszámolható költségének 80,9 százalék a konvergencia (KÖFOP) forrásból, 19,1 százalék a KMR (VEKOP) forrásból kerül kifizetésre.

Elvárt eredmények, „eredménytermékek”

A felhívás természetesen rögzíti, mit vár el a kormány a „győztes” pályázótól.

Az elvárt eredmények:

 • korrupció megelőzését szolgáló szükséges szervezeti kapacitások az államigazgatásban mind az ezen a területen aktív civil szervezetekben rendelkezésre állnak, valamint a területen aktív civil szervezetekkel az együttműködés erősödik;
 • a korrupció megelőzésében aktívan résztvevő, valamint a korrupciós kockázatnak kitett állomány körében korrupciónak ellenálló szervezeti kultúra alakul ki képzések, tréningek lefolytatásával;
 • a lakosság széleskörű tájékoztatást kap a korrupciós kockázatokról, a csökkentésére irányuló lépésekről és az ezzel kapcsolatos tudatossága javul;
 • a lakosság korrupció megelőzéssel kapcsolatos információi bővülnek, érzékenysége erősödik, a felelősségteljes, értékelvű gondolkodás és cselekvés irányába mozdul el;
 • az NVSZ humánerőforrásának és IT, valamint felderítő infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül hatékonyabb feladatellátás valósul meg;
 • a legújabb antikorrupciós módszerek, eredmények elterjednek a szervezeti korrupciós kockázatok csökkentése érdekében;
 • nő az integritás és hivatásetikai ismeretekkel rendelkező közigazgatásban dolgozó tisztségviselők száma;
 • a kormány tagjainak, az államtitkárok és a központi államigazgatási szervek vezetőinek törvényekben előírt vagyonnyilatkozatai kereshető formában nyilvánosan elérhető válnak;
 • csökkennek a korrupciós kockázatok a szabályozási kiskapuk felszámolásának köszönhetően; javul a korrupcióérzékelési mutató.

Az „eredménytermékek”:

 • hivatásetikai, integritás és antikorrupciós képzési tananyagok;
 • képzési módszertanok;
 • antikorrupciós témájú tanulmányok;
 • átláthatóságot segítő informatikai fejlesztések feltárása, pilot projekt;
 • tájékoztató kampányok, szakmai rendezvények;
 • korrupciós felderítések hatékonyságát fokozó eszközök;
 • folyamatos tájékoztatást biztosító online eszközök;
 • közvélemény-kutatások;
 • média-megjelenések;
 • jogalkalmazást elősegítő útmutatók.