A nyár legizgalmasabb része, amikor hosszabb szabadságot veszünk ki és nyaralni indulunk. De hány nap szabadság illet meg minket és hogyan vehetjük azt ki? – teszi fel (és válaszolja meg) a kérdést Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési vezetője.

A munkavállalók a szabadság legnagyobb részét a nyári időszakra tervezik – írja friss bejegyzésében Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési vezetője. Hogy pontosan hány nap plusz szabadság jár a munkavállalónak a 20 munkanapos alapszabadság mellett, azt az életkor alapján határozzák meg az alábbiak szerint:

  • 25. életévétől 1,
  • 28. életévétől 2,
  • 31. életévétől 3,
  • 33. életévétől 4,
  • 35. életévétől 5,
  • 37. életévétől 6,
  • 39. életévétől 7,
  • 41. életévétől 8,
  • 43. életévétől 9,
  • 45. életévétől 10 munkanap pótszabadság jár.

A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amikor fenti bekezdésben meghatározott életkort betölti. A szabadság arányos része jár a munkavállalónak, ha munkaviszonya év közben kezdődött, vagy szűnt meg. A fél napot elérő töredéknap a szabadnapok kiszámításakor egész munkanapként veendő figyelembe. Érdemes tudni, hogy az éves szabadságot több jogcímen pótszabadság lehetőségével meg lehet toldani.

Mikor jogosult a munkavállaló pótszabadságra?

A munkavállaló a 16 évesnél fiatalabb gyermek(ek) után pótszabadságra jogosult. Egy gyermek után 2, kettő gyermek után 4, kettőnél több gyermek után összesen 7 munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő. A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a 16. életévét betölti. A fiatal munkavállalónak évenként 5 munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a 18. életévét betölti. A föld alatt állandó jelleggel, vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább 3 órát dolgozó munkavállalónak évenként 5 munkanap pótszabadság jár. Az a munkavállaló, akinél a rehabilitációs szakértői szerv legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást állapított meg, fogyatékossági támogatásra jogosult, annak pedig, aki vakok személyi járadékára jogosult, évenként 5 munkanap pótszabadság jár.

Nyáron milyen szabályok alapján vehetjük ki szabadnapjainkat?

A szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatása után – a munkáltató adja ki. A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben, a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.

A szabadságot esedékességének évében, a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni – eltérő megállapodás hiányában – oly módon, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzés alól – ez nyáron nagyon kellemes két hét lehet.