Bizonyos adózói körök fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatnak be a NAV-hoz.

Az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 175. § (9) bekezdésének módosulása nyomán fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatják be az alábbi adózói körbe tartozó ügyfelek [Art. 31. § (2)]:

  • munkáltató,
  • kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is),
  • állami foglalkoztatási szerv,
  • kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban Tbj.) 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó,
  • Magyarországon bejegyzett egyház,
  • szakképző iskolai tanulót tanulószerződés alapján foglalkoztató adózó,
  • a Tbj. 56/A. § (4) bekezdése szerinti kötelezett,
  • Art. 8. számú melléklet szerint összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett adózó.

A kérelmek elbírálásához szükséges dokumentumok itt érhetőek el.