A lakásbiztosítások esetében a leggyakrabban a vízvezeték okozta károkra kell fizetnie a Genertelnek, ezek összege átlagosan 49 ezer forint. A legnagyobb károkat a tűzesetek okozzák, átlagosan 569 ezer forintot kell fizetnie a biztosítónak ilyenkor, míg összeg alapján a második legtöbb kárt a villámcsapások okozzák, átlagosan 214 ezer forintot.

A Genertel 2016 januárja és 2017 októbere között vizsgálta meg a lakás káradatokat. A lakásbiztosításhoz kapcsolódó összes – közel tízezer –  káresemény 47 százaléka három kártípushoz tartozik: vezetékes vízkárhoz, elemi kárhoz (vihar/felhőszakadás, jégverés, földrengés, villám másodlagos hatása, vízkár), valamint üvegtöréshez. Az elemi károk közül leggyakrabban a viharokból fakadó káreseményt regisztrálta a biztosító.

A Genertel adatai szerint a vizsgált hónapokban regisztrált közel tízezer káresemény 9,4 százaléka 2016 júliusában történt, míg 2017 nyári időszaka is eseménydús volt, hiszen az összes káresemény majdnem 20 százaléka ekkor következett be. A tavaszi és nyári hónapokban bejelentett károk 25 százaléka vihar és felhőszakadáshoz, 22 százaléka csőtöréshez (és vezetékes vízkárhoz), 8 százalék villámcsapás másodlagos hatásához, 11 százalék pedig üvegtöréshez kapcsolódik.

Az elmúlt év adatai alapján 2016 júliusában érkezett a Genertelhez a legtöbb kárbejelentés. Ezek közül a három leggyakoribb káresemény szintén a fent említett három kategóriában történt; vihar és felhőszakadás (47 százalék), villámcsapás másodlagos hatása (12 százalék) és üvegtöréshez kapcsolódik (9 százalék). Budapest-vidék viszonylatban a fővárosban regisztrálták a biztosítónál a kárbejelentések 26 százalékát, a teljes kifizetésekből pedig – több mint 788 millió forint – 12 százalékban részesült Budapest.

A legnagyobb mértékű kifizetést összességében a vezetékes vízkárok okozta bejelentések rendezésére fordította a biztosító; átlagosan 49 ezer forintot. Tűz és robbanásnál a legnagyobb az egy kárra jutó kifizetések összege, mintegy 569 ezer forint. Betöréses kár esetén 112 ezer forint, villámcsapás okozta másodlagos kárnál 66 ezer forint, míg felelősségi kárnál 31 ezer forint volt az átlagos kompenzáció mértéke. Családi házak esetében a kárkifizetések összege – közel 300 millió forint – közel négyszerese volt a lakások esetében kifizetett összegeknek. Sőt; a milliós kárfizetések nagyobb része is a házakhoz kapcsolódik, éppen a leggyakoribb kártípusok kapcsán.

A Genertel adatai szerint egyre nagyobb azoknak a kifizetéseknek az aránya, amelyek a lakásbiztosítási csomagban szereplő kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. A Genertel Biztosítónál a leggyakrabban választott három kiegészítő szolgáltatás esetében a kifizetések a következőképpen alakultak a vizsgált időszakban: vízkár csomag esetén a kárkifizetés átlagosan 23 ezer forint volt, míg az úgynevezett bővített üvegtörés kiegészítő (az alap üvegtörés kockázaton felül nyújt szolgáltatást) esetén 40 ezer forint. A beázás kiegészítő csomaggal rendelkező károsultak átlagosan 38 ezer forintot kaptak a vizsgált időszakban a Genertel Biztosítótól.