A versenyjogi megfelelés több, mint a jogszabályok betartása. Egy szemlélet, amely a gazdasági versenyt szabályozó törvények és normák vállalati gyakorlatba ültetését és követését jelenti. Ennek a hozzáállásnak a kialakítását egy külön internetes oldallal is segíti a GVH.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem kizárólag azért bírságol, hogy megbüntesse a versenyjogot megsértő vállalkozásokat, hanem azért is, hogy érdemi erőfeszítésekre ösztönözze a cégeket a jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelés érdekében. A GVH, hogy segítsen a vállalkozásoknak eleget tenni a versenyjog előírásainak, a gazdasági szereplők minél pontosabb képet kapjanak a versenyszabályozásról, egy külön internetes oldalt hozott létre, amely a www.megfeleles.hu címen érhető el.

A vállalkozások az oldalon megtalálnak minden, a piaci verseny tisztaságát biztosító jogszabályt (például a magyar versenytörvényt, az uniós versenyjogot, a kereskedelmi törvényt), miként azt is, milyen szankciókra számítnak (figyelmeztetés, eltíltás, bírság), ha nem tartják be azokat. A cégek emellett a portálon átfogó információkhoz juthatnak a fogyasztóvédelem, a kartell, a különféle versenykorlátozó megállapodások és a gazdasági erőfölény kérdéskörében, valamint képet kaphatnak arról, mik a GVH-val való együttműködés előnyei, hogyan működik a bejelentővédelem.

Az internetes oldal így összességében segítséget nyújt egy vállalati megfelelési program kidolgozásához is. Márpedig a fogyasztóvédelmi tárgyú ügyekben, amennyiben az eljárás alá vont vállalkozás hitelt érdemlően igazolja a közzétett kereskedelmi kommunikáció vonatkozásában a GVH joggyakorlatának megfelelése érdekében tett érdemi erőfeszítést, az eljáró versenytanács a bírságkiszabás során ezt enyhítő körülményként veheti figyelembe.

Az érdemi erőfeszítést igazoló dokumentumok a később jogsértőnek ítélt kereskedelmi gyakorlat kialakítása és/vagy közzététele előtt – tehát a versenyfelügyeleti eljárás megindulása előtt – a vállalkozás rendelkezésére kell hogy álljanak. Ugyanakkor azok benyújtására a megindult versenyfelügyeleti eljárás bármely szakasza során van mód.

A megfelelés érdekében tett érdemi erőfeszítést az eljárás alá vontnak –megfelelő dokumentáció benyújtásával – bizonyítania kell. Az erőfeszítés akkor tekinthető érdeminek, ha a vállalkozás a megfelelés szándékával, a kereskedelmi kommunikáció közzététele előtt megkeresett tőle független, szakmai szervezetet vagy személyt (ügyvédet, ügyvédi irodát), aki az alkalmazandó jogszabályokkal és a GVH gyakorlatával nyilvánvalóan nem ellentétes véleményt adott számára.

A megfelelési szándékhoz annak bizonyítása szükséges, hogy a később jogsértőnek ítélt kereskedelmi gyakorlat kialakítása és/vagy közzététele előtt történt a külső független szervezet, illetve személy megkeresése, és az eljárás alá vont azt figyelembe vette, tehát kereskedelmi gyakorlatát annak megfelelően alakította ki.