Az Európai Bizottság által a héten előterjesztett felülvizsgált uniós jogszabály célja az ivóvíz minőségének javítása, az ivóvízhez való hozzáférés bővítése és az állampolgárok jobb tájékoztatása.

Az állam- és kormányfők egyhangúan fogadták el a göteborgi csúcstalálkozón a szociális jogok európai pillérét, melynek egyik alapelve, hogy mindenkinek joga van jó minőségű alapvető szolgáltatásokhoz, ideértve az ivóvizet is. Az Európai Bizottság által előterjesztett jogalkotási javaslat e jogot szilárdítja meg, eleget téve az első sikeres európai polgári kezdeményezés, az 1,6 millió aláírással ellátott „Right2Water” azon kívánalmának, hogy javítani kell a biztonságos ivóvízhez való hozzáférést, kiterjesztve azt minden európai polgárra.

A javaslat kötelezővé teszi a fogyasztók világos tájékoztatását a vízfogyasztásról, a víz árának szerkezetéről és literenkénti alakulásáról, ezzel lehetővé téve a palackozott víz árával való összehasonlítását. Ez hozzájárul több környezetvédelmi célhoz, így a szükségtelen műanyaghasználat visszaszorításához, az unió szénlábnyomának csökkentéséhez, valamint a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez.

Frans Timmermans, a Bizottság első alelnöke így nyilatkozott: „A polgárok hangot adtak igényeiknek egy európai polgári kezdeményezés keretében, és kérték a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés garantálását. Kérésük nyitott fülekre talált: kezdeményezésük nyomán alaposan átnéztük a meglévő szabályozást. Így ma az uniós jogot korszerűsítő javaslatot terjesztünk elő, amely tovább javítja az ivóvíz minőségét és ahhoz hozzáférést biztosít azok számára is, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Nemcsak lehetséges, hanem szükséges is, hogy közös munkával óvjuk a lakosság egészségét és szavatoljuk biztonságát.”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnök pedig a következőket mondta: „Ez a javaslat megkönnyíti a körkörös gazdaság felé való elmozdulást, és segíti a tagállamokat az ivóvízzel való hatékony gazdálkodásban. Csökkenteni fogja az energiafogyasztást és a szükségtelen vízpazarlást. A nagyobb átláthatóság pedig eszközt ad a fogyasztók kezébe ahhoz, hogy fenntarthatóbb opciókat válasszanak, például csapvizet igyanak.”

Az Európai Unióban a legtöbb ember könnyen hozzáfér igen jó minőségű ivóvízhez. Az európaiak hozzáférése a kiváló minőségű ivóvízhez a fogyasztók védelmében folytatott sok éves uniós szabályozási munka eredménye. A bizottság célja e kiváló minőséget hosszú távon is garantálni. A bizottság által előterjesztett felülvizsgált szabályok rendeltetése javítani a vízminőséget és az ivóvízellátás biztonságát, ezért a vízminőségi paraméterek jegyzéke új anyagokkal egészül ki (pl. a Legionella-baktériummal és a kloráttal). E kiegészítések a legújabb tudományos fejleményeken és a WHO ajánlásain alapulnak.

Az új szabályok értelmében a tagállamoknak javítaniuk kell az ivóvízhez való hozzáférést mindenki, de különösen a veszélyeztetett és marginalizált csoportok számára, amelyek jelenleg nehezen férnek hozzá ivóvízhez. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nyilvános helyeken fel kell állítani ivóvizet biztosító berendezéseket, kampányok keretében tájékoztatni kell a lakosságot a számukra szolgáltatott víz minőségéről, és ösztönözni kell a közigazgatási szerveket és a középületeket az ivóvízhez való hozzáférés biztosítására.

Egy másik fontos újdonság a szabályozásban, hogy előírja könnyen érthető, felhasználóbarát információ nyújtását a nyilvánosság felé – online felületeken is – a lakóhelyükön elérhető csapvíz minőségével és szolgáltatásával kapcsolatban, hogy javuljon a csapvízbe vetett bizalom. Az új intézkedések a becslések szerint 4 százalékról 1 százalék alá csökkentenék az egészséggel kapcsolatos potenciális kockázatoknak kitett lakosok arányát.

Emellett a palackozott víz fogyasztásának csökkenése évente több mint 600 millió euró kiadást spórolna meg az európai háztartásoknak. A csapvíz jobb lakossági megítélése következtében kevesebb műanyag palack válna hulladékká, így a tengeri műanyagszennyezés mértéke is csökkenne. Az európai tengerpartok egyik leggyakoribb szennyezői az egyszer használatos műanyag palackok. Az ivóvízről szóló irányelv felülvizsgálatával a bizottság fontos jogalkotási lépést tesz a 2018. január 16-án meghirdetett, műanyagokkal kapcsolatos uniós stratégia végrehajtása érdekében.

A tagállamokban az ivóvízzel való jobb gazdálkodás megszünteti a szükségtelen vízpazarlást és hozzájárul a CO2-lábnyom csökkentéséhez. A javaslat ezáltal érdemben járul hozzá a 2030-as fenntartható fejlesztési célok (különösen a 6. célkitűzés) és a Párizsi Megállapodás éghajlatváltozással kapcsolatos törekvéseinek teljesítéséhez. A vízbiztonság területén újdonságnak számító kockázatalapú megközelítés keretében a biztonsággal kapcsolatos ellenőrzések célzottabbá válnak, és azokra a területekre összpontosítanak, ahol magasabb a kockázat. Ezzel párhuzamosan a Bizottság felgyorsítja a szabványosítási munkát, hogy a víziparban használt építési termékek, például csövek és tartályok ne szennyezzék a vizet sehol az uniós belső piacon – zárul az Európai Bizottság közleménye.