Az Európai Bizottság az Európai Parlament támogatásával útjára indította az Uniós Blokklánc Megfigyelőközpontot és Fórumot.

Az Uniós Blokklánc Megfigyelőközpont és Fórum felhívja a figyelmet a blokklánc-technológia kulcsfontosságú fejleményeire, támogatja az európai szereplőket, és megerősíti az európai szerepvállalást a blokklánc-tevékenységekben részt vevő több érdekelt fél között – olvasható az Európai Bizottság közleményében.

A hálózat egészében elosztásra kerülő információcsoportokat tároló blokklánc-technológiákat jelentős áttörésnek tartják, mivel az online gazdasági tranzakciókat jóval biztonságosabbá teszik, és magas szintű nyomonkövethetőséget garantálnak. Ezek a technológiák várhatóan számos területen – például az egészségügy, a biztosítás, a pénzügyek, az energia, a logisztika, a szellemi tulajdonjogok kezelése vagy a kormányzati szolgáltatások területén – kihatnak a digitális szolgáltatásokra, és átformálják a jelenlegi üzleti modelleket.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „Az olyan technológiák, mint a blokklánc, hozzájárulhatnak a költségek csökkentéséhez, miközben fokozzák a bizalmat, a nyomonkövethetőséget és a biztonságot. Hatalmas potenciál rejlik bennük arra, hogy a társadalmi és gazdasági tranzakciókat biztonságosabbá tegyék azáltal, hogy védelmet biztosítanak a támadásokkal szemben, és kiküszöbölik a közvetítők szükségességét. Célunk, hogy az Európában jelen levő számottevő szakértelemre és a kiváló induló innovatív vállalkozásokra építve olyan világszinten vezető régióvá váljunk, amely élen jár a blokklánc-technológia fejlesztése, valamint a kiépítésébe való beruházás terén.”

Valdis Dombrovskis, a bizottság pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és tőkepiaci unióért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A digitális innovációt ösztönző számos technológia közül a blokklánc képes arra, hogy a pénzügyi szolgáltatások és piacok tekintetében valóban átalakító hatást fejtsen ki. Az Uniós Blokklánc Megfigyelőközpont és Fórum figyelemmel kíséri majd a változásokat, és eredményeit a politikai döntéshozatalban is felhasználjuk.”

Mariya Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos a következőket mondta: „A blokklánc-technológia meglátásom szerint fordulópontot jelent. Azt szeretném, hogy Európa vezető szerepet töltsön be fejlesztésében. Ahhoz, hogy mindez a polgárok javát szolgálja, a kezdeményezések egyvelege helyett meg kell teremteni a megvalósításhoz szükséges megfelelő környezetet: a blokklánc egységes digitális piacát. The Uniós Blokklánc Megfigyelőközpont és Fórum fontos lépés ebben az irányban.”

Az Európai Bizottság 2013 óta a hetedik uniós kutatási keretprogramon és a Horizont 2020 uniós kutatási programokon keresztül finanszírozza a blokklánc-projekteket. 2020-ig a blokklánc-technológiai projektek számára nyújtott támogatások összege akár a 340 millió eurót is elérheti.

A kormányok, az európai iparág és a polgárok ösztönzése

Az európai innovátorok és vállalkozók már most is kínálnak blokkláncalapú megoldásokat. A hagyományos ágazatok főbb szereplői, például a bankok, a biztosítók, a tőzsdék, a logisztikai cégek vagy a különböző vállalatok kísérleti projektekben vesznek részt. Számos tagállam jelentett be kezdeményezést, és keresi azokat a megoldásokat, amelyek révén nagyobb mértékben tudja alkalmazni a blokklánc-technológiákat.

Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a meglévő kezdeményezésekre építve biztosítsa a határokon átnyúló munkavégzést, a szakértelem megszilárdítását és a blokklánc-technológiák által lehetővé tett új paradigmák által támasztott kihívások kezelését (ilyen például a közvetítők kiesése, illetve a bizalom, a biztonság, továbbá a tervezés révén történő nyomon követhetőség kérdése).

Az Uniós Blokklánc Megfigyelőközpont és Fórum aktív szerepet fog játszani annak elősegítésében, hogy Európa kiaknázhassa a blokklánc-technológia kínálta új lehetőségeket, biztosítsa a szükséges szakértelmet, és vezető szerephez jusson e területen. Feladatai közé az információgyűjtés, a tendenciák nyomon követése és elemzése, a kihívások kezelése és a blokklánc társadalmi-gazdasági potenciáljának feltárása tartozik majd. Európa legjobb szakértőinek bevonásával lehetővé fogja tenni a határokon átnyúló együttműködést a gyakorlati felhasználással kapcsolatos ügyekben, és olyan, a blokklánc-technológia szakértői, az innovátorok, a polgárok, az ágazati szereplők, a hatóságok, a szabályozók és a felügyeletek számára nyitott fórumot hoz létre, amely biztosítja új elképzelések megvitatását és kidolgozását a transzparensen megvalósuló tanulás, részvétel és hozzájárulás érdekében.

E folyamathoz partnerként – az elmúlt évben közzétett ajánlati felhívás eredményeképp – az Európában stabil jelenléttel rendelkező globális szereplő, a ConsenSys került kiválasztásra, hogy segítse a megfigyelőközpontot európai célközönségének elérésében. A blokkláncközösség fontos szereplőjeként a ConsenSys számos értékes hozzájárulást tud nyújtani, többek között a blokkláncfejlesztés iránt tanúsított rendületlen elkötelezettsége, komoly szakmai háttere és a globális blokklánc-ökoszisztémával való kapcsolatrendszere révén, továbbá az érdekelt felek, valamint az unióbeli és globális szakértők bevonását célzó, vállalkozói szemléletű megközelítése által. A szerződés 2018. január 29-i aláírását követően az Uniós Megfigyelőközpont és Fórum működtetése érdekében szoros együttműködésben fog dolgozni a bizottság szolgálataival.

Európai prioritás

Az Európai Bizottság nagyobb láthatóságot kíván biztosítani a blokkláncszereplők számára, és a meglévő kezdeményezésekre építve célja a szakértelem megszilárdítása, valamint a blokklánc-technológia által lehetővé tett új paradigmák által teremtett kihívások – mint például az európai ipar támogatása, az üzleti folyamatok javítása és új üzleti modellek lehetővé tétele – kezelése. Az Uniós Blokklánc Megfigyelőközpont és Fórum az Európai Parlament kísérleti projektjeként jött létre – von Weizsacker európai parlamenti képviselő javaslatára –, és célja a bizottság pénzügyi technológiai munkájának támogatása.

A pénzügyi technológia az Európai Bizottság politikai prioritása, mivel jelentős szerepet játszhat és fog játszani az egységes piac, a bankunió, a tőkepiaci unió és a lakossági pénzügyi szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó célkitűzések elérésében.

Felismerve a terület ágazatokon átívelő átalakulását, a bizottság 2016 novemberében létrehozott egy pénzügyi technológiával foglalkozó munkacsoportot, amely a bizottság azon céljára épít, hogy a pénzügyi technológiára vonatkozó átfogó stratégiát dolgozzon ki. A bizottság jelenleg egy tavasszal bemutatásra kerülő pénzügyi technológiai cselekvési terven dolgozik.