Utólag törölt több, internetes áruházában vásárolt akciós termékre vonatkozó megrendelést a H&M üzletlánc. A csalódott vevők bírósághoz, békéltető testülethez, illetve a lakóhelyük szerinti kormányhivatalhoz fordulhatnak panasszal.

Az elmúlt napokban számos vásárlói megkeresés érkezett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NFH) arra vonatkozóan, hogy a H&M üzletlánc a kedvezményes online megrendeléseket nem teljesítette. Az NFH-hoz benyújtott panaszok arról számolnak be, hogy internetes megrendelésüket követően minden részletre kiterjedő és névre szóló visszaigazolást kaptak a vásárlók, a megrendeléseket azonban utólag törölték.

Közleményében az NFH felhívja a figyelmet, hogy a kereskedő automatikus visszaigazoló email üzenete még nem feltétlenül tekinthető elfogadó nyilatkozatnak, tehát nem biztos, hogy érvényes a megrendelés. Érvényesnek tekinthetőek azonban azon elfogadó nyilatkozatok, amelyek kellő részletességgel tartalmazzák a szerződés lényeges elemeit, így például az eladási árat, a megrendelő nevét és szállítási címét, a termékek részletes adatait (név, méret), illetve a kereskedő adatait.

Az NFH-hoz beérkezett bejelentések többségében megállapítható, hogy a visszaigazolások teljes körűen tartalmazzák a megrendelés érvényességéhez szükséges feltételeket. Lényeges ugyanakkor, hogy vita esetén azonban kizárólag bíróság vagy békéltető testület dönthet arról, hogy érvényes-e a szerződés, és ha igen, akkor milyen feltételekkel.

Az online módon értékesítést végző vállalkozások a szerződés megkötését megelőzően kötelesek számos információról világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztókat, így például a termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes (fogyasztó által fizetendő) összegéről. A tájékoztatásnak minden esetben valósnak kell lennie, az nem ütközhet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénybe. E jogszabály alkalmazása különösen alapos tényállástisztázást kíván meg a hatóságoktól.

A vásárlók a szerződés érvényességével bírósághoz vagy békéltető testülethez, a megtévesztő tájékoztatás vagy nem megfelelő árfeltüntetéssel kapcsolatosan a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhatnak – írja az NFH.