A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adminisztratív és helyszíni vizsgálatokat végezhet, amelyek célja a kérelemben megadott adatok és a jogszabályokban rögzített támogatási feltételek vizsgálata.

A helyszíni vizsgálatokról minden esetben jegyzőkönyv készül. Amennyiben a helyszíni vizsgálat nem tár fel hibát, hiányosságot, úgy az még nem értékelhető a kérelem jóváhagyásaként – írja az agroinform.hu.

Amennyiben a helyszíni vizsgálat hibát, hiányosságot tár fel, az nem jelenti automatikusan a kérelem elutasítását, az ügyfél szankcionálását. Ennek oka, hogy a döntések meghozatala során az eljáráshoz, kérelemhez  kapcsolódó valamennyi ellenőrzés eredményét figyelembe kell venni.

Az adott kérelemmel kapcsolatos jóváhagyást, elutasítást, szankciót minden esetben a kifizető ügynökség, illetve támogató szerv által kibocsájtott döntés, vagy határozat tartalmazza, nem a helyszíni vizsgálati jegyzőkönyv.