Az Európai Parlament egyre több figyelmet fordít a végrehajtási és a felhatalmazáson alapuló rendelkezésekre, amelyek már elfogadott jogszabályokra vonatkoznak.

A rendes jogalkotási eljárás az uniós döntéshozatali rendszer fő eleme, amely az adatvédelemtől a terrorizmus elleni fellépésig számos területre kiterjed. Miután az EP és a Tanács elfogadott egy jogszabályt, át kell ültetni a gyakorlatba, amelynek során már egy-egy apró technikai részlet megváltoztatása is másként hathat a mindennapi életünkre. A parlament ezért egyre több figyelmet fordít a végrehajtási és a felhatalmazáson alapuló rendelkezésekre, amelyek már elfogadott jogszabályokra vonatkoznak.

A Lisszaboni Szerződés fokozatosan kiszélesítette az Európai Parlament jogkörét, amely ma már a rendes jogalkotási eljárás keretében a tanáccsal egyenrangú félként, társjogalkotóként jár el.

Az uniós jog általában a fő alapelveket, általános irányelveket határozza meg, amelyek végrehajtását későbbi jogszabályok részletezik.

Végrehajtási rendelkezések

A végrehajtási rendelkezések tartalmazzák, hogyan kell a jogszabályokat átültetni a gyakorlatba. Főszabály szerint az Európai Bizottság egyeztet a tagállamok képviselőiből álló bizottságokkal, majd előkészíti a javaslatot.

Az EP-képviselők ellenezhetik a javaslatot, amit a bizottságnak figyelembe kell vennie.

A felhatalmazáson alapuló rendelkezések

A felhatalmazáson alapuló rendelkezések általában megváltoztatnak, vagy kiegészítenek egy már létező jogszabályt. A parlament és a tanács ennek köszönhetően felhatalmazhatja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül és módosítsa egy jogszabály nem lényegi elemét, például kiegészítést csatoljon hozzá.

Amennyiben a parlament és a tanács nem ért egyet a bizottság erre vonatkozó javaslatával, akkor elutasíthatja azt.

Példák az Európai Parlamentből

Az EP-képviselők januárban megvétózták azt a felhatalmazáson alapuló rendelkezést, amelyben a Bizottság megnövelte volna a bébiételek cukortartalmának engedélyezett mértékét.

A parlament februárban elutasította azt a felhatalmazáson alapuló rendelkezést, amely megvétózta volna a dízelautók nitrogénoxid kibocsátási határértékének ideiglenes megemelésére vonatkozó tervet, miután a bizottság egy felülvizsgálati záradékot ígért és bemutatott egy hosszú távú javaslatot az uniós gépjármű-engedélyezési rendszer átalakítására.

Februárban az Európai Parlament elutasította azokat a végrehajtási rendelkezéseket, amelyek három génmódosított szójabab felhasználását hagyták volna jóvá.