Az MNB 35 millió forint bírságot szabott ki az OTP Alapkezelőre a társaságnál feltárt kockázat-, likviditás- és befektetéskezelési jogsértések miatt. A feltárt hiányosságoknak nem volt negatív hatása a pénzügyi intézményrendszer tagjaira és a befektetőkre.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vizsgálati programjába illeszkedő átfogó vizsgálatot végzett az OTP Alapkezelő Zrt.-nél, 2013. december 31-től az ellenőrzés lezárásáig, áttekintve annak tevékenységét. Az MNB vizsgálata során hiányosságokat tárt fel az OTP Alapkezelőnél − többek között − a befektetési döntések meghozatalának és végrehajtásának ellenőrizhetőségével, a limitsértések megakadályozására nem alkalmas kockázatkezelési és mérési folyamataival, technikáival és intézkedéseivel, a befektetési alapok likviditáskezelésével, illetve további befektetés-kezelési és portfólió-kezelési gyakorlatával kapcsolatban.

A vizsgálat feltárta továbbá, hogy az OTP Alapkezelő a befektetési alapkezelési tevékenységét nem mindenkor az általa kezelt befektetési alapok kezelési szabályzatának megfelelően végezte, illetve nem alkalmazott megfelelő, az összeférhetetlenségi helyzetek kialakulását megakadályozó intézkedéseket – írja közleményében a jegybank.

A jogsértések miatt az MNB összesen 35 millió forint bírságot szabott ki az OTP Alapkezelőre, kötelezte a hiányosságok megszüntetésére, valamint a jogszabályszerű működést támogató intézkedések megtételére. Az OTP Alapkezelőnek a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül kell teljesítenie a jegybank által előírt kötelezettségeket. Az OTP Alapkezelőnek írásban kell tájékoztatni az MNB-t a jogsértések megszüntetésére vonatkozó intézkedéseiről.

A bírságösszeg meghatározásakor súlyosító körülménynek számítottak a feltárt rendszerszintű hiányosságok, azok kockázatossága, illetve az OTP Alapkezelő jelentős piaci részesedése. Enyhítő körülményként vette figyelembe a jegybank az alapkezelő együttműködő magatartását, és azt, hogy már a vizsgálat során számos azonnali intézkedést tett a hiányosságok megszüntetése érdekében, illetve azt, hogy átfogó intézkedési terv keretében bemutatta az MNB számára a jogszabálysértő hiányosságok megszüntetése érdekében megtenni szándékozott további intézkedéseket. A feltárt jogsértéseknek emellett nem volt negatív hatása a pénzügyi intézményrendszer tagjaira és a befektetőkre.