Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című (GINOP-2.1.7-15) felhívás.

A legfontosabb változás, hogy a tervezett keretösszeg 20 milliárd forintról 35 milliárd forintra emelkedett, így nőtt a támogatott támogatási kérelmek várható száma is: a kormány immár 270–3500 támogatott kérelemmel számol. (A legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező pályázók 10–130 millió forintot, a lezárt üzleti évvel nem rendelkezők 10–50 millió forintot kaphatnak.)

A felvívás tavaly októberben jelent meg, de a keret kimerülése miatt áprilisban felfüggesztették.

A felhívás keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek

  • technológiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhoz kapcsolódnak;
  • jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak;
  • üzletileg hasznosíthatóak; valamint
  • kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztését VAGY prototípusfejlesztését és piacra vitelét célozzák.

Az „üzletileg hasznosítható” fordulatot a kormány nagyon komolyan veszi: a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék – beleértve az alkatrész és/vagy részegység, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30 százalékát.

Támogatást olyan mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetnek, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá. Konzorciumi formában támogatási kérelem nem nyújtható be.

A felhívás további – nagyobbrészt technikai jellegű – módosításairól a hivatalos pályázati oldalon lehet tájékozódni.