Eljárást indított az energiahivatal a Tigázzal szemben a társaság késedelmes fizetés esetén alkalmazott gyakorlata miatt. A hivatalhoz csaknem 1500 panasz érkezett, hogy a szolgáltató előzetes értesítés nélkül behajtási költségátalányt alkalmaz.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közleményében ismertette, a március 24-étől hatályos törvény lehetőséget ad a szolgáltatóknak behajtási költségátalány alkalmazására, de azt nem teszi kötelezővé. A Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. nem jelezte sem a hivatalnak, sem felhasználóinak, hogy élni kíván ezzel a lehetőséggel, és nem kezdeményezte üzletszabályzatának megfelelő módosítását sem. A MEKH felidézte, hogy június 10-én egyeztetést kezdeményezett a szolgáltatóval. Az egyeztetés után a Tigáz közleményében ismerte el, hogy bizonyos esetekben hibásan alkalmazta a jogszabályt. 

A MEKH az általa megindított hatósági eljárás keretében írásos nyilatkozattételre szólította fel a Tigázt, és vizsgálja, hogy pontosan milyen fogyasztói körben, mekkora mértékben, milyen feltételekkel és tájékoztatás mellett alkalmazza a társaság a behajtási költségátalányt. A behajtási költségátalány követelésének lehetőségét egy európai uniós jogszabály hazai átültetése alapozza meg. A jogszabály nemcsak az energiaszektorra vonatkozik, a törvény és az irányelv célja a fizetési fegyelem erősítése – ismertette közleményében a MEKH. 

Az Országgyűlés az önálló törvénybe foglalt behajtási költségátalány összegét negyven eurónak megfelelő forintban határozta meg. A behajtási költségátalány az a forintösszeg, amelyet a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül igényel a kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelmekor. A szabályozás a vállalkozások, valamint a vállalkozások és a szerződő hatóságok közötti kereskedelmi ügyletekre, ezen ügyletek ellenértékének kiegyenlítéseként teljesített valamennyi fizetésre kiterjed. (MTI)