Az MNB hétfőtől visszaállította az OTT-ONE részvények tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó eleget tett a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) április 27-én publikált határozatában megállapította, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium könyvvizsgálói közfelügyeleti főosztálya az OTT-ONE Nyrt. korábbi könyvvizsgálójával szemben minőségellenőrzési eljárást folytatott le. A minőségellenőrzés nyomán a közfelügyeleti hatóság az OTT-ONE 2014. évi beszámolója kapcsán a könyvvizsgálat 90 napon belüli ismételt elvégzésére kötelezte a kamarai tag könyvvizsgálót.

Az audit ismételt elvégzése alapján maga a könyvvizsgáló állapította meg, hogy a korábban kibocsátott független könyvvizsgálói jelentés nem megfelelő, ezért – a vonatkozó jogszabályok értelmében – a kamarai tag könyvvizsgáló köteles volt azt visszavonni. A jegybank ezért április 27-étől a jogsértő állapot megszüntetéséig felfüggesztette az OTT-ONE részvények forgalmazását a Budapesti Értéktőzsdén.

Az OTT-ONE július 5-én teljesítette a jegybank által előírt rendszeres tájékoztatási kötelezettségét, és megfelelően közzétette 2014. évi éves jelentését. Mivel a kibocsátó a rendszeres tájékoztatás közzétételével eleget tett a korábbi jegybanki kötelezésnek, az MNB – a tőkepiacról szóló törvény alapján – intézkedett az érintett értékpapírok tőzsdei kereskedésének visszaállításáról – közölte a jegybank.

A könyvvizsgáló a kibocsátó éves beszámolóját ellenvéleménnyel látta el. A nemzetközi könyvvizsgálati standardok szerint a könyvvizsgálónak ellenvéleményt kell kiadnia, ha elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot gyűjtött össze és arra a következtetésre jutott, hogy a hibás állítások önmagukban vagy összességükben lényegesek és egyben átfogó hatásúak a pénzügyi kimutatások szempontjából.