Az új jövedéki törvény (Jöt) fontos célja az egyszerűsítés, az egységesítés, a gazdálkodók adminisztrációs terheinek csökkentése, valamint az adóbeszedés hatékonyságának növelése. Ennek érdekében az új szabályozás meghatározó tartalmi és szerkezeti változtatásokat tartalmaz – hívja fel a figyelmet Falcsik István, az RSM Hungary Vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetője.

Korábban részletesen foglalkoztunk az új jövedéki szabályozás főbb részeivel, bemutatva, hogy az utóbbi idők legnagyobb jövedéki igazgatási változásai miben érhetők tetten – kezdi friss bejegyzését Falcsik István, az RSM Hungary Vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetője.

Az új Jöt. alapvetően 2017. január 1-jén lép életbe, azonban a törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató gazdálkodóknak korlátozott idő áll rendelkezésükre a változásokra való felkészülésre. Tevékenységük áttekintése mellett rendkívül fontos határidők következnek a hatályba lépésig, amelyre az alábbiakban hívjuk fel a figyelmet.

Adóraktári engedélyhez kapcsolódó határidők

Azon adóraktári, bejegyzett kereskedői, bejegyzett feladói, felhasználói, illetve jövedéki engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak, akik 2016. december 31. után is folytatni kívánják tevékenységüket, 2016. november 30-ig nyilatkozniuk kell:

  • a jövőbeni tevékenységük formájáról,
  • az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésére használt kommunikációs csatornáról,
  • a jövedéki biztosíték számításáról és nyújtásának módjáról, valamint
  • a szabadforgalomba bocsátás adatszolgáltatásáról.

Az egyszerűsített adóraktári engedélyhez kapcsolódó határidő

Az egyszerűsített adóraktár engedélyes gazdálkodóknak 2016. december 10-ig kell nyilatkozniuk, hogy

  • tevékenységüket kisüzemi bortermelőként, vagy
  • egyszerűsített bor-adóraktárként kívánják folytatni.

Az Országgyűlés által a nyáron elfogadott új jövedéki törvényben (2016. évi LXVIII. Törvény), megszabott határidők kiemelten fontosak, mivel elmulasztásuk jogvesztő jellegű. A fenti gazdálkodók által vezetett nyilvántartásokat 2016. december 31-ig le kell zárni, és azok adatait az új szabályozás szerinti nyilvántartásba átvezetni.

A gazdálkodók korábbi engedélyei 2016. december 31-ével hatályukat vesztik, és helyettük új, elektronikus engedélyt kapnak a vámhatóságtól.