Elindult a „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című (GINOP-6.1.5-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programjának (GINOP) keretében megjelenő felhívás célja „a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása”.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat a kormány 2017. január 12-ig várja a partnerségi fórumban.

Munkahelyi képzés Magyarországon

A tervezet „indoklás” című fejezetében többek között az alábbiakat olvashatjuk:

  • Magyarországon az egész életen át tartó tanulásban résztvevő 25–64 éves felnőttek aránya rendkívül alacsony: 7,1 százalék. Ez a szám elmarad az Európai Unió tagállamainak átlagától (10,7 százalék), sőt a térségbe tartozó országokhoz képest is alacsonynak számít (Csehország: 9,3 százalék, Szlovénia: 11,9 százalék).
  • 2010 folyamán a vállalkozások kevesebb mint fele, összesen 49 százaléka adott lehetőséget alkalmazottainak arra, hogy részt vegyenek valamilyen szakmai képzésben. [2015-re ez az arány tovább romlott – a szerk.]
  • A nagyvállalatok dolgozóinak az összes foglalkoztatottakhoz képest csupán 25 százaléka részesült szakmai képzésben.
  • A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak.

Célok

  • A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, tovább javuljon a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.
  • További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.
  • A pályázati konstrukció segíti azt is, hogy hazánkban – az uniós célokkal összhangban – 2020-ra a 25-64 éves lakosok 15 százaléka vegyen részt felnőttkori tanulási tevékenységekben.
  • A pályázat kiemelt célja annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

Keretösszeg, határidők

A tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 10 milliárd forint. A támogatási kérelmet az Európai Szociális Alap társfinanszírozza. Egy pályázó 10–100 millió forintot kaphat, a kormány ennek megfelelően 100–1000 támogatott kérelemmel számol.

Támogatási kérelmet nagyvállalatok nyújthatnak be 2017. február 16-tól 2019. február 16-ig.