A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című (EFOP-3.1.6-16) felhívás.

A felhívás célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények és utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztése.

Támogatási kérelmet a fejlesztő nevelés-oktatást és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó, valamint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot működtető köznevelési intézmények – illetve azok fenntartói – nyújthatnak be.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,55 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Egy pályázó minimum 20 millió, maximum 500 millió forintot kaphat; a kormány 13–56 támogatott támogatási kérelemmel számol.

„A felhívás indokoltsága”

Ma Magyarországon 5472 nevelési-oktatási intézmény működik, ebből 4050, azaz az összes intézmény 74 százaléka fogad sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat. A 4050 intézményből olyan köznevelési intézmény, amelyben gyógypedagógiai osztály, csoport van (vagy az is van): 310, ebből olyan köznevelési intézmény, amelyben kizárólag gyógypedagógiai osztály, csoport van: 131. A 4050 intézményből 3740 intézmény integrált nevelést, oktatást folytat, azaz az összes nevelési, oktatási intézmény 68 százaléka. Az integrált nevelés-oktatást az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok segítik. Jelenleg utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenységre engedéllyel rendelkező intézmények száma: 60.

A sajátos nevelési igényű gyermekek egy speciális csoportja a súlyos halmozottan fogyatékos gyermekek csoportja. A súlyos halmozottan fogyatékos gyermekek a szociális és köznevelési (gyógypedagógiai) rendszer legelesettebb rétegét képezik, akik állandó felügyeletet és megsegítést igényelnek, s akiknek a családjaira is hatalmas anyagi és érzelmi teher hárul. Ezen túlmenően a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek nevelése, oktatása a köznevelési rendszer legfiatalabb ága, esetében még az egységes eljárásrendek, módszerek csak részben kerültek kialakításra.

További részletek az alább letölthető felhívásban.