Összesen több mint százmillió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra és két leányvállalatára az MNB a csoportnál feltárt számos, több esetben súlyos, az egész szövetkezeti szektort érintő szabálytalanságok miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálatot folytatott le a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél (Takarékbank) és az összevont felügyelet alá tartozó egyes leányvállalatainál, a Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nél, illetve a Banküzlet Vagyonkezelő és Hasznosító Zrt.-nél. A vizsgálat a Takarékbank pénzügyi szolgáltatására vonatkozóan számos, részben jelentős súlyú jogszabálysértést állapított meg, többek között a vállalatirányítás, a hitelkockázat, az informatika, a csoport és egyedi szintű számviteli előírások és adatszolgáltatás kapcsán, illetve a (konszolidált és egyedi) tőke számításának körében.

Az MNB közleménye szerint a hitelkockázat területén feltárt jogszabálysértések a Takarékbank ügyfél- és partnerminősítési szabályzatát, a hitelkihelyezésekről szóló döntéselőkészítési szabályzatát és a központi hitelinformációs rendszerbe történő adattovábbítási gyakorlatát érintették. Emellett problémákat tárt fel a hitel kihelyezések folyamatos monitoringjára vonatkozó eljárásrend, a fedezetértékelési szabályzat, az ügyletminősítési eljárás, a belső hitelekre és a befektetésekre vonatkozó eljárásrend, továbbá az eszközminősítés számviteli követelményei területeken is.

A jegybanki vizsgálat a Takarékbank befektetési szolgáltatását tekintve szintén számos – részben jelentős – jogszabálysértést azonosított. A bank egyebek közt (kisebb számú ügyfele esetében) az általa vezetett ügyfélszámlákon a jogszabály által meg nem engedett tranzakciókat végzett, a telefonos megbízás-felvételkor ügyfeleit nem az üzletszabályzatának megfelelően azonosította, s a megbízás tartalma sem felelt meg az abban foglaltaknak.

Mindezek miatt az MNB összességében 99,2 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra. A jegybank egyes, a bank folyamatait, a kockázatkezelési és az egyedi értékvesztés hiányosságait érintő megállapításai azért számítottak súlyosnak, mert azok meghatározzák az egész szövetkezeti hitelintézeti szektor kockázatkezelésének, értékvesztés-számításának minőségét is. 

Az MNB számviteli hiányosságok, illetve a pénzmosási szabályzatra vonatkozó problémák miatt kétmillió forint bírságot szabott ki a Banküzletre. Az adatszolgáltatási kötelezettség megsértése, illetve szintén a pénzmosási szabályzatot érintő hibák miatt 1,5 millió forintnyi bírság kiszabására került sor a Takarék Faktorház esetében.

A Takarékbankot idén már egyszer megbüntette az MNB. Márciusban azért kapott bírságot a pénzintézet, mert javadalmazási politikája nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek.