A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 13 millió forintra bírságolta az OTP Bankot. A hitelintézetnek a jegybanki kötelezés alapján legkésőbb március 31-ig meg kell szüntetnie az általa elkövetett pénzforgalmi jogszabálysértéseket.

Az MNB megállapította, hogy az OTP a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén megsértette a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény fizetési számla megterhelés előtti állapotának helyreállítására vonatkozó előírását. A bank emellett megsértette a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet fizetési megbízások tárgynapi teljesítésére, a jóvá nem írható átutalások visszautasítására, a fedezethiány miatt nem teljesíthető, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízások sorbaállítására, a hatósági átutalások feldolgozására, a fizetési műveletek haladéktalan jóváírására, valamint az értéknap használatára vonatkozó rendelkezéseit is.

A felügyelet kötelezte a hitelintézetet, hogy a pénzforgalmi törvényben és az MNB rendeletben foglaltaknak való megfelelés érdekében legkésőbb  március 31-ig tegye meg a szükséges intézkedéseket, és azt követően folyamatosan biztosítsa a pénzforgalmi jogszabályok betartását. Az MNB azt is előírta, hogy a hitelintézet legkésőbb május 31-ig adatok és dokumentumok küldésével igazolja a szabálysértések megszüntetését.

A jogsértésekre tekintettel a jegybank 13 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a hitelintézetet. Az MNB a hitelintézet terhére értékelte, hogy számos vonatkozásban megsértette a pénzforgalmi jogszabályokban foglalt előírásokat, a jogszabálysértő állapot több esetben huzamosan, a hitelintézet számlavezető rendszerébe, illetve belső eljárásrendjébe építetten állt fenn, valamint, hogy a nem haladéktalan jóváírás és nem megfelelő értéknap alkalmazása jelentős számú fizetési műveletet érintett.

Az MNB a pénzforgalmi ellenőrzési tevékenység során kiemelten veszi figyelembe az ügyfelek jogainak megsértését, ezen belül is a fogyasztók jogainak érvényesülését, illetve a fizetési megbízások teljesítésének és a haladéktalan jóváírási követelmény betartását, amelynek megsértése csökkenti az ügyfelek bizalmát a pénzforgalmi szolgáltatások és a készpénzmentes fizetési módok igénybevétele iránt. Az MNB éppen ezért különösen fontosnak tartja a pénzforgalmi szabályok betartását, elítél minden jogszabálysértést és ennek megfelelően a továbbiakban is kellő szigorral fog fellépni a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézmények ellenőrzése során – olvasható a jegybank közleményében.