Az Európai Bizottság fehér könyvet terjesztett elő Európa jövőjéről, amellyel a 2017.március 25-i római csúcstalálkozóhoz kíván hozzájárulni, és amely öt forgatókönyv alapján mutatja be, miként alakulhat az unió 2025-ig attól függően, hogy milyen utat választ.

Ma, az EU hatvanadik évfordulójának küszöbén hét évtizeden át tartó békés időszakra és egy kibővült unióra tekinthetünk vissza, amelynek 500 millió polgára szabadságban él a világ egyik legvirágzóbb gazdaságában. Ugyanakkor előre is kell néznünk, és át kell gondolnunk, hogy huszonheten hogyan fogjuk kialakítani saját jövőnket. A fehér könyv a következő évtized Európát érintő főbb kihívásait és lehetőségeit vázolja fel. A dokumentum öt forgatókönyv alapján mutatja be, miként alakulhat az Unió 2025-ig attól függően, hogy milyen utat választ – olvasható a bizottság közleményében.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Hatvan évvel ezelőtt Európa alapító atyái a fegyveres erő helyett a jog erejét választották, amikor egyesítették ezt a földrészt. Az azóta elért eredményeinkre méltán lehetünk büszkék. Legsötétebb napunk 2017-ben még mindig sokkal ragyogóbb lesz, mint bármely nap, amelyet elődeink a csatatéren töltöttek. A Római Szerződések hatvanadik évfordulójának küszöbén eljött az ideje, hogy a 27 tagú egyesült Európa kialakítsa saját jövőképét. Eljött az elhatározás, az egység és a közös cselekvés ideje. A Bizottság fehér könyve több különböző útvonalat vázol fel a 27 tagú egyesült EU számára. Ez még csak a folyamat kezdete, nem a vége, és remélem, hogy ezzel őszinte és széles körű vita indul. Az eszközöket azután a célnak kell meghatároznia. Európa jövője a mi kezünkben van.”

A fehér könyv megvizsgálja, milyen változások előtt áll Európa a következő évtizedben, az új technológiák társadalmat és munkahelyeket érintő hatásától kezdve egészen a globalizációval kapcsolatos kétségekig, a biztonsági aggályokig és a populizmus térnyeréséig. Egyértelműen kimondja, milyen választás előtt állunk: sodródunk az árral, vagy a magunk hasznára fordítjuk ezeket a folyamatokat, és élünk a bennük rejlő új lehetőségekkel. Európa népessége és gazdasági súlya csökkenőben van, míg a világ más részeié nő. 2060-ra tagállamaink egyike sem lesz akkora, hogy kitegye a világ népességének akár 1 százalékát – ez nyomós érv az együtt maradás mellett, hiszen együtt többet érhetünk el. Miközben Európa jóléte kedvező hatással van az egész világra, ez a jólét továbbra is azon múlik, mennyire marad nyitott Európa és milyen erős kapcsolatokat tart fenn partnereivel.

A fehér könyv öt forgatókönyvet vázol fel, amelyek mindegyike bepillantást enged abba, milyen lehet az unió 2025-ben annak függvényében, hogy milyen döntéseket hoz Európa (lásd a mellékletben). A forgatókönyvek számos különböző lehetőséggel számolnak, és ezeket példákkal is szemléltetik. Az egyik lehetőség nem zárja ki a másikat, és a forgatókönyvek nem merítik ki teljesen a döntési lehetőségek teljes tárházát.

1. forgatókönyv: Megy minden tovább – a 27 tagú Európai Unió az eredményközpontú reformprogramjának végrehajtására koncentrál, amelyhez a Bizottság Új kezdet Európa számára című 2014-es programja, valamint a 27 tagállam 2016-os Pozsonyi Nyilatkozata szolgál alapul. Ez azt jelentheti, hogy 2025-ig:

 • Az európaiak automatizált és hálózatba kapcsolt autókat vezethetnek, bár a fennálló jogi és műszaki akadályok miatt az országhatárokat átlépve problémákba ütközhetnek.
 • Az európaiak jobbára szabadon, ellenőrzés nélkül haladhatnak át a határokon. A megerősített biztonsági ellenőrzések miatt azonban a repülőtereken és a vasútállomásokon már jóval az indulás előtt meg kell jelenni.

2. forgatókönyv: Csakis az egységes piac – a 27 tagú EU-ban fokozatosan előtérbe kerül az egységes piac, mivel a tagállamok egyre több szakpolitikai területen nem képesek közös nevezőre jutni. Ez azt jelentheti, hogy 2025-ig:

 • A határok üzleti és turisztikai célú átlépését rendszeres határellenőrzések nehezítik. Nehezebb másik országban munkát találni, és nincs garancia a nyugdíjjogosultságok másik országba való átvitelére. Aki külföldön megbetegszik, drágán jut orvosi ellátáshoz.
 • Az európaiak körében nem terjed el a hálózatba kapcsolt autó, mert nincsenek uniós szintű szabályok és műszaki szabványok.

3. forgatókönyv: Aki többet akar, többet tesz – A 27 tagú EU a mai módon halad tovább, de az arra kész országok számára fennáll a lehetőség, hogy meghatározott területeken (védelem, belső biztonság vagy szociális kérdések) további eredményeket érjenek el. Létrejön egy vagy több célirányos koalíció. Ez azt jelentheti, hogy 2025-ig:

 • 15 tagállam felállítja a határokon átnyúló bűnözés elleni rendőrségi és bírósági testületet. Megvalósul a biztonsági információk azonnali cseréje, köszönhetően annak, hogy a nemzeti adatbázisok teljes mértékben kapcsolódnak egymáshoz.
 • Széles körben elterjednek a hálózatba kapcsolt autók abban a 12 tagállamban, amely hajlandó összehangolni felelősségi szabályait és műszaki szabványait.

4. forgatókönyv: Kevesebbet hatékonyabban – a 27 tagú EU arra összpontosít, hogy meghatározott szakpolitikai területeken többet és gyorsabban valósítson meg, miközben kevesebbet tesz ott, ahol úgy érzi, hogy nem tud hozzáadott értéket biztosítani. Figyelmét és korlátozott erőforrásait a kiválasztott szakpolitikai területekre összpontosítja. Ez azt jelentheti, hogy 2025-ig:

 • Létrejön egy európai hírközlési hatóság, amely felhatalmazást kap arra, hogy a határon átnyúló kommunikációs szolgáltatásokhoz (például a hálózatba kapcsolt autókhoz) frekvenciákat szabadítson fel. A hatóság megvédi a mobiltelefon- és internetfelhasználók jogait is, bármerre is legyenek az EU-ban.
 • Az új európai terrorizmusellenes ügynökség a gyanúsítottak szisztematikus követése és megjelölése révén segít abban, hogy visszatartsa őket a súlyos támadások elkövetésétől, illetve megelőzze az ilyen támadásokat.

5. forgatókönyv: Sokkal többet együtt – a tagállamok minden területen több hatáskört és erőforrást osztanak meg, és kiterjesztik a döntéshozatalt. Európai szinten felgyorsul a döntéshozatal és a végrehajtás. Ez azt jelentheti, hogy 2025-ig:

 • Azok az európaiak, akik panaszt kívánnak emelni a körzetükben tervezett uniós finanszírozású szélerőműprojekt miatt, nehezen tudják elérni az illetékes hatóságot, mivel azt a tanácsot kapják, hogy forduljanak az illetékes európai hatóságokhoz.
 • A hálózatba kapcsolt autók zökkenőmentesen közlekedhetnek Európában, mivel egyértelmű uniós szintű szabályok vannak hatályban. Az autósok számíthatnak arra, hogy a szabályoknak uniós szintű végrehajtó ügynökség szerez érvényt.

A következő lépések

A fehér könyv az Európai Bizottság hozzájárulása a római csúcstalálkozóhoz, amelyen az EU megvitatja az elmúlt hatvan év eredményeit, de a 27 tagú unió jövőjét is. A fehér könyv egyúttal azon folyamat kezdetének is tekintendő, amelynek során az EU27 dönt az unió jövőjéről. A vita ösztönzéseként az Európai Bizottság – az Európai Parlamenttel és az érdeklődő tagállamokkal együtt – Európa jövőjéről szóló vitasorozatot tart majd Európa-szerte a városokban és régiókban.

Az Európai Bizottság a következő hónapokban az alábbi vitaanyagokkal kíván hozzájárulni a vitához:

 • Európa szociális dimenziójának kialakítása,
 • az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítése az öt elnök 2015. júniusi jelentése alapján,
 • a globalizáció kiaknázása,
 • Európa védelmének jövője,
 • az uniós pénzügyek jövője.

A vitaanyagok a fehér könyvhöz hasonlóan különböző elképzeléseket, javaslatokat, lehetőségeket és forgatókönyveket mutatnak be arra vonatkozóan, hogy hogyan fog kinézni Európa 2025-ben, bár végleges döntést egyelőre nem tartalmaznak.