A középfokú oktatásban részt vevő tanulók nyelvtudásának javítását, valamint a sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségire való felkészítést támogató felhívás keretösszegét 3,3 milliárd forintról 2,6 milliárd forintra csökkentette a kormány.

A „Nyelvtanulással a boldogulásért” (EFOP-3.2.14-17) felhívás „meghirdetéskor rendelkezésre álló tervezett keretösszege” 3 300 000 000 forintról 2 564 482 835 forintra módosult – tájékoztatott a kormány a hivatalos pályázati portálon.

A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Programjának keretében 2017 júliusában megjelent felhívás célja a középfokú oktatásban részt vevő tanulók nyelvtudásának fejlesztése, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgát tevők számának növelése.

Egy pályázó 330–410 millió forintot kaphat, a kormány (eredetileg és a keretösszeg módosítása után is) 8–10 támogatott támogatási kérelemmel számolt. Támogatási kérelmek benyújtására 2017. augusztus 14-től 2017. október 26-ig volt lehetőség. Támogatási kérelmet olyan államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthattak be, amelyek rendelkeznek olyan, idegennyelv szakos tanárok képzését végző tanszékkel/karral, amely idegen nyelvből a 2017. évben emelt szintű érettségi vizsga letételére lehetőség volt.

A pályázati portál szerint hét támogatott kérelem volt:

  • az Eötvös Loránd Tudományegyetem 409 662 620,
  • az Eszterházy Károly Egyetem 330 000 000,
  • a Miskolci Egyetem 409 917 495,
  • a Nyíregyházi Egyetem 330 000 000,
  • a Pannon Egyetem 330 000 000,
  • a Pécsi Tudományegyetem 344 902 720,
  • a Szegedi Tudományegyetem 410 000 000

forint támogatást kapott. (A támogatások összege egyezik a módosított keretösszeggel).

Miközben az iskolai nyelvtanítás biztosítja a középszintű érettségi vizsgához szükséges tudás megszerzését, különösen a hátrányos helyzetű gyemekekre igaz az, hogy a középfokú iskola választásakor nincsenek abban a helyzetben, hogy mérlegeljék, a kiszemelt – vagy az elérhető – intézmény biztosít-e olyan nyelvoktatást, mely ennél magasabb szintű nyelvtudással ruházza fel a tanulót a középiskola végére. Mindez a felsőoktatásba való bejutás lehetőségét is befolyásolja – olvasható „A felhívás indokoltsága és célja” című fejezetben.

A támogatott projektek felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatóinak bevonásával – akik a célcsoporthoz életkorban, érdeklődésben közelebb állnak – kívánják elérni a középiskolai tanulók érdeklődésének felkeltetését a nyelvtanulás iránt, valamint nyelvi kompetenciáik fejlesztését. Az előzetes, a felsőoktatási intézmény által végzett minősítés alapján kiválasztott nyelvszakos hallgatók a középiskolai tanulóknak a tanórákon kívül rendszeresen, legalább heti egy alkalommal élményközpontú, nem formális nyelvi foglalkozásokat tartanak szintfelmérést követően, csoportos keretek között.