A Budapesti Békéltető Testület előtt egyre gyakrabban figyelhető meg, hogy bár a vállalkozás korábban elutasította a fogyasztó panaszát, később a testületi eljárás hatására mégis hajlandó annak eleget tenni.

Több mint kétmillió forintos autó ingyenes kijavításáról egyeztek meg a felek a Budapesti Békéltető Testület előtt abban az ügyben, ami a motor beázásával függött össze. A cég először szóba sem állt a fogyasztóval, de az eljárásban gyökeresen megváltoztatta álláspontját: vállalta az ingyenes javítást, amelynek idejére csereautót is biztosított a panaszosnak. Egyezségi ajánlata a korrózióvédelemre is kiterjedt.

Egy másik ügyben a több tízezer forintos babakocsi javítását utasították el először „nem rendeltetésszerű használatra hivatkozva”, vagyis a cég álláspontja szerint az a fogyasztó hibájából ment tönkre. Mikor a vállalkozás arról értesült, hogy az ügyben békéltető testületi eljárás indult, értesítették a fogyasztót, hogy a termék árát bármelyik üzletükben levásárolhatja.

Elégedetten távoztak a felek arról a meghallgatásról is, amelyen végül a közel 150 ezer forintos mobiltelefon ügyében jutottak egyezségre. A készülék még jótállási időn belül romlott el, amelynek javítását nem vállalták, csak térítés ellenében. A fogyasztó a Testülethez fordult, az eljárás megindult, ezt követően a cég az általa jelzettek szerint méltányossági alapon ingyen vállalta a kijavítást. Ugyanúgy megoldódott az az ügy is, amelyben a légifuvarozó cég először műszaki hibára hivatkozva utasította el a három és fél órás késés miatt a 250 euró összegű kártalanítás kifizetését.

A fogyasztó ezt nem hagyta annyiban és a Budapesti Békéltető Testület eljárásának köszönhetően megkapta az általa követelt összeget, a cég később ugyanis az igényét elismerte.

A fogyasztóvédelmi törvény 2015. szeptember 11-től életbe lépett módosításának hatása a gyakorlatban is érezhető: az eljárással érintett vállalkozások előtt a békéltető testületi eljárás még nagyobb tekintéllyel bír. A budapesti cégek már kötelesek megjelenni a meghallgatásokon, így az ingyenes, gyors eljárásban valódi párbeszéd jön létre a fogyasztó és a vállalkozás között. Ennek hatására is nő az eljárásnak köszönhetően megoldott ügyek száma.

 A Budapesti Békéltető Testület elé került korábbi ügyekről itt olvashat.