Az Európai Bizottság új programot javasol az Európai Szolidaritási Testület új hosszú távú uniós költségvetés (2021–2027) alatti működésére. A javaslat értelmében a testület az említett időszakban 1,26 milliárd euróval gazdálkodhat. A cél a felkínált lehetőségek körének kibővítése.

Az új program révén 2021 és 2027 között legalább 350 ezer fiatal nyújthat segítséget – önkéntesként, gyakornokként vagy munkavállalóként – az arra rászorulóknak. A hétfőn elfogadott javaslat biztosítja a testület működését az új költségvetési időszakban – olvasható az Európai Bizottság közleményében.

Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős biztos elmondta: „A szolidaritás az Európai Unió egyik legfontosabb értéke. Az Európai Szolidaritási Testület sikere azt mutatja, hogy nagyon sok fiatal szeretne szolidaritással kapcsolatos tevékenységeket végezni. Ezért növeltük meg jelentősen az Európai Szolidaritási Testület által az új uniós költségvetési periódusban lehívható pénzügyi forrásokat.

Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságpolitikáért és a sportért felelős biztos így nyilatkozott: „A javaslattal az Európai Bizottság megerősítette a szolidaritás előmozdítására és a fiatalok lehetőségeinek megsokszorozására irányuló kötelezettségvállalását. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület olyan közösséggé fejlődjön, amelynek tagjai – magánszemélyek és szervezetek – készek segítő kezet nyújtani a rászorulóknak Európában és másutt, és ezzel részt vesznek a stabil és összetartó társadalmak kialakításában. A fiatalok ennek cserébe új készségeket sajátíthatnak el, új barátságokat köthetnek és elmélyíthetik magukban az európai identitásukat.”

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos így nyilatkozott: A Bizottság – az eddig megszerzett tapasztalatokra építve – rugalmasabb és mindenki számára megfelelőbb koncepcióra tett javaslatot, amely nagyobb választási szabadságot biztosít a résztvevőknek függetlenül attól, hogy önkéntes vagy szakmai munkát szeretnének-e végezni.

Az új program a testület fennállásának első éveiben elért eredményekre támaszkodik, és lehetővé teszi, hogy a szolidaritási tevékenységekben részt venni kívánó fiataloknak egyetlen szervvel kelljen fölvenniük a kapcsolatot. A program részét fogja képezni például:

  • Humanitárius segítségnyújtási műveletek támogatása önkéntesként nem uniós országokban: Az uniós humanitárius segítségnyújtási program eddig az „EU segítségnyújtási önkéntesei” elnevezésű, jól ismert kezdeményezés alatt futott; az Európai Szolidaritási Testületbe történő integrálásának köszönhetően mostantól a testület égisze alatt Unión kívüli önkéntes munkára is lehet jelentkezni ugyanúgy, ahogy az európai vagy más helyszínű, szolidaritással kapcsolatos önkéntes (egyéni vagy csoportos) munkákra, szakmai gyakorlatokra és állásokra.
  • Célzott intézkedések: Ide fognak tartozni a hátrányos helyzetű fiataloknak az európai Szolidaritási Testületben történő részvételét megkönnyíteni hivatott intézkedések (pl. plusztámogatás vagy a projektmunkák időtartamának/helyszínének módosítása; az ilyen fiatalok rövidebb ideig, vagy a saját országukban is végezhetnek szolidaritási tevékenységet).