A Munka Törvénykönyve legfontosabb várható módosításait Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési vezetője foglalja össze.

A 2016. májusában megjelent T/10536 számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyve (Mt.) tekintetében is tartalmaz módosításokat. A módosítások között a tavalyi tervezetből csupán néhány maradt meg – írja friss bejegyzésében Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési vezetője foglalja össze. A legfontosabb változások:

Várandósság/reprodukciós eljárás alatt a felmondás visszavonhatósága: A korábbi tervezetből megmaradt módosítás szerint a még „nem publikus” várandós, vagy a reprodukciós eljárásban részt vevő munkavállalók felmondása esetén azzal egészülne ki a Munka Törvénykönyve, hogy amennyiben erről a – felmondási védelmet biztosító – tényről a munkavállaló csak a felmondás közlését követően tájékoztatja a munkáltatót, akkor a munkáltató a felmondást a felmondás közlését követő 15 napon belül egyoldalúan írásban visszavonhatja. Ez esetben a munkaviszony megszűnése és a visszavonás közötti időtartam is munkaviszonyban töltött időnek minősül majd.

Kompenzáló pihenőidő. A napi pihenőidő kapcsán új rendelkezés lehet, hogy azon esetekben, amikor a napi pihenőidő csak 8 vagy 7 óra lenne, ennek alkalmazása esetén a következő napi pihenőidőt úgy kell meghatározni, hogy a két egymást követően beosztott napi pihenőidő együttes tartama legalább az egybefüggő huszonkét óra időtartamot elérje. Ez a helyzet állhat elő például a megszakítás nélküli vagy több műszakos tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében, illetve a nyári időszámítás kezdetén az óraátállítás miatt.

Egyenlő bánásmód „apa” és „anya” felmondási védelmére. A hatályos Mt. szerint a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság alatt a felmondási védelem csak az anyát illeti meg. A tervezet e tekintetben megszüntetné a különbségtételt az anya és az apa között, és amennyiben a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságot az apa is igénybe veszi, a védelmet számára is biztosítaná.

Pihenőidő készenléti jellegű munkakörben. Készenléti jellegű munkakörben nem lenne többé lehetőség a rövidített, 8 óra időtartamú pihenőidő alkalmazására, a munkáltató köteles lenne az általános 11 órás pihenőidőt biztosítani a munka befejezése és a másnapi munkakezdés között.

Vezető állású munkavállalók fizetés nélküli szabadsága. A vezető állású munkavállalók esetében fő szabályként gyakorlatilag az Mt. minden rendelkezésétől el lehet térni, néhány olyan tételesen felsorolt esetet kivéve, mint például a vezetők felmondási védelme terhesség alatt, vagy az éjszakai munka tilalma kisgyermekeseknél. A kogens szabályok körét a tervezet most azzal bővítené, hogy a gyermeke gondozása céljából a vezető is jogosult lenne fizetés nélküli szabadságra, gyermeke harmadik életéve betöltéséig.

Posting/külföldi kiküldetés. A tervezet által átvenni kívánt uniós szabályok célja, hogy a munkavállalók számára védelmet nyújtsanak a tisztességtelen piaci magatartások ellen. Ennek érdekében a szabályozás – a munkaügyi iratok, nyilvántartások munkavégzési helyen való 3 éves őrzési kötelezettségének előírásával – igyekszik ellenőrizhetővé tenni, hogy a kiküldő munkáltató betartja-e a fogadó állam (munka- és pihenőidőre, bérezésre stb.) vonatkozó szabályait. A előírások be nem tartása esetén a tervezett módosítás egyetemleges felelősséget teremtene a kiküldő és a fogadó (külföldi) munkáltató között, hogy a munkáltatók „egymásra mutogatása” ne okozzon időhúzást vagy ne jelentsen kibúvót a felelősség alól. Gyakorlati segítséget jelenthet a kiküldött munkavállalók számára, hogy a tervezet kötelezővé tenné egy olyan kapcsolattartó kijelölését, aki a fogadó államban ésszerű és indokolt kérés esetén rendelkezésre áll, amennyiben a munkavállalónak jogvédelme érdekében erre szüksége van.