Az MNB 58 millió forint bírsággal sújtotta a Merkantil Bankot, mivel számos gépjármű finanszírozási ügyletnél a fogyasztók túlzott eladósodásának elkerülését célzó adósságfék-szabályok érvényesülését akadályozó hitelezési gyakorlatot folytatott.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból célvizsgálatot végzett a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt.-nél (Merkantil Bank) annak megállapítására, hogy miként tesz eleget a fogyasztóknak történő – elsősorban gépjárműfinanszírozást érintő – hitel- és pénzkölcsön-nyújtása során a JTM-re és a hitelfedezeti mutatóra vonatkozó jogszabályoknak, az úgynevezett adósságfék-előírásoknak.

A 2015. január 1.-től kezdődő időszakot áttekintő jegybanki vizsgálat a Merkantil Banknál több hitelintézeti törvényi (Hpt.) előírás és JTM-re vonatkozó szabály megsértésével járó hitelezési gyakorlatot tárt fel, amelyek a túlzott mértékű háztartási eladósodás és a banki hitelportfolióban lévő kockázatok növekedésének veszélyével járnak.

A bank többek között a hitelbírálat során lehetővé tette ügyfeleinek, hogy a folyamatban lévő ügylethez kapcsolódóan megtiltsák a banknak az eladósodottság vizsgálatához szükséges és a hitelinformációs rendszerben (KHR) más hitelintézetek által rögzített adósságszolgálati adatok megismerését, annak ellenére, hogy az ügyfelek általánosan hozzájárultak a KHR-ben lévő adatok megismeréséhez.

A havi adósságszolgálat megállapításához így sok esetben csupán az ügyfél önbevallásán alapuló – jellemzően a KHR-hez képest kevesebb adósságot beismerő – információk álltak a bank rendelkezésére. Ez a gyakorlat (és az ezt lehetővé tevő banki belső szabályozás) a Hpt. felmerülő kockázatok azonosítására és kezelésére szolgáló hatékony eljárások alkalmazását előíró szabályát megsértő módon – a valós adósságállomány ismeretének hiányában – lehetővé tette a JTM szabályok szerint nem hitelezhető ügyfelek finanszírozását is.

Problémát jelentett az is, hogy a bank belső folyamatai nem álltak összhangban a túlzott eladósodást védő jogszabályi előírásokkal, így saját szabályzataiból hiányoztak többek közt a hitelbírálatnál elfogadható jövedelmek típusai, a munkáltatói jövedelemigazolások adattartalmi követelményei és a lízingbevevő által teljesített önerő igazolásának ellenőrzése is. A jegybanki vizsgálat további hiányosságokat tárt fel a JTM előírásokkal összefüggő – s szintén kiemelten ellenőrzött – kötelező jegybanki adatszolgáltatással kapcsolatban is.

Mindezek miatt az MNB szerdán közzétett határozatában kötelezte a Merkantil Bankot, hogy a hitel és pénzkölcsön nyújtási, valamint jegybanki adatszolgáltatási tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze, s gondoskodjon olyan belső szabályozás és eljárások kialakításáról, melyek biztosítják a jövedelemarányos törlesztőrészlet meghatározására és alkalmazására vonatkozó jogszabályi előírások betartását.

A jegybank a feltárt szabálytalanságok miatt 58 millió forint bírságot szabott ki a hitelintézetre.

A fogyasztók túlzott eladósodásának elkerülését célzó adósságfék szabályok adósságfék-szabályok a hitelfelvételeknél – az igazolt nettó jövedelem és az ingatlan (vagy gépjármű) értékének függvényében – korlátozzák a törlesztő részletek és felvehető hitelösszeg nagyságát is.

Forint alapú, ingatlan fedezet mellett nyújtott jelzáloghitel esetén, ha a hiteligénylő(k) összevont havi nettó jövedelme 400 ezer forint alatti, a havi törlesztő részlet legfeljebb e jövedelem 50 százaléka, míg a felvehető hitel összege a megvásárolni kívánt ingatlan értékének maximum 80 (gépjárműnél 75) százaléka lehet.