Vissza lehet tartani a pénzt csak azért, mert a fogyasztó kipróbálta a terméket? Lemondható-e a rendelés, ha még a kiszállítás sem történt meg? – teszik fel a kérdéseket teszik fel a fogyasztók a Budapesti Békéltető Testülethez érkező kérelmekben.

Számos probléma merül fel az interneten vásárolt termékekkel kapcsolatban. Sokszor azt kifogásolják, hogy hiába küldik vissza az árut, csak csökkentett vételárat hajlandó a vállalkozás átutalni vagy néha még azt sem.

Az egyik ügyben például a fogyasztó egy drága, márkás fényképezőt vásárolt a webáruházban, és azt személyesen vette át. Az eladó megnyugtatta, hogy nyugodtan próbálja ki és döntse el a próbafelvételek alapján, szüksége van-e az árucikkre, ha nem, akkor 14 napon belül meggondolhatja magát.

A vásárló így is tett, de látta a felvételekből, hogy az objektív nem hozza az elvárt minőséget, ezért, hogy biztos legyen a dolgában, telefonált és e-mailben is jelezte, hogy visszaadja a fényképezőt. Annak rendje s módja szerint visszavitte a készüléket, ahol hidegzuhanyként érte az indok: túllépte a megengedett exponálási lehetőséget, ezért nem kaphatja vissza a teljes vételárat.

A vállalkozás csak 15 százalékos használati díj levonása mellett lett volna hajlandó a pénz kifizetésére. Ezt természetesen a fogyasztó nem fogadta el, és ezt jól tette!

Ugyanis a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint internetes vásárlásnál a tizennégy napos indokolás nélküli elállás esetében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül meg kell téríteni a fogyasztó által kifizetett teljes összeget (még a kiszállítás díját is).

Ilyenkor lehet ugyan értékcsökkenést levonni, de csak akkor, ha ez abból eredt, hogy a fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta a terméket. Erről is viszont tájékoztatni kell előzetesen a fogyasztót, ha pedig ez nem történt meg, akkor nem lehet levonni semmilyen költséget, így használati díjat sem.

A webáruház nem járt el megfelelően és a teljes összeget meg kellet volna térítenie, mivel az általános szerződési feltételekben nem tájékoztatta a fogyasztót az elállás részleteiről, még arról sem, hogy azt hogyan gyakorolhatja.

Egy másik esetben a fogyasztó webáruházban rendelte meg cipőjét, és előre kifizette az interneten. 10-20 munkanapos határidő volt megadva a szállításra, de az elmaradt. A vásárló habozott, még csak elállni sem mert a szerződéstől, hiszen a terméket meg sem kapta. Később viszont döntött és értesítette írásban a vállalkozást arról, hogy nem kéri a kiszállítást sem.

Ekkor azonban már a cég nem volt elérhető. Az ilyen és ehhez hasonló esetekben nem szabad halogatni a dolgot és mihamarabb jelezni kell írásban az elállást.

Az említett Korm. rendelet egyértelműen rendelkezik, és a termék megrendelése és átvétele között is el lehet állni a szerződéstől. Ráadásul a második példában a webáruház a szállítással késedelembe esett, és megszegte a fogyasztóval kötött szerződését.

A Budapesti Békéltető Testülethez korábban érkezett ügyekről itt olvashat.